Prevodi v angleščino


Prevodi v angleščino so danes ena izmed najbolj razširjenih oblik prevodov, saj je angleški jezik tudi eden izmed najbolj pogosto govorjenih jezikov na svetu. Kljub temu, da se pri vsakodnevnem delu pogosto srečujemo z angleškim jezikom, so kakovostni prevodi v angleščino rezultat dela izkušenih in strokovnih prevajalcev, ki obvladajo področja strokovnega izrazoslovja in pogovornih izrazov (pravo, medicina, strojništvo, gradbeništvo in podobno).

Informativno ponudbo za prevode v angleščino naročite tukaj.

5205587_m

Angleški jezik

Jezikovna družina: indoevropski jeziki, germanski jeziki

Angleščina je prvi jezik v Veliki Britaniji, ZDA ter številnih drugih državah po svetu. Jezik naj bi imel korenine v škotski gelščini in frizijščini, ima pa med drugim tudi primesi nemščine in francoščine.

Angleščina je uradni jezik Avstralije, Filipinov, Irske, Kanade, Kenije, Lesota, Liberije, Malte, Nigerije, Nove Zelandije, Pakistana, Katarja, Singapurja, Republike Južne Afrike, Tanzanije, Ugande, Zimbabveja in ustanov Evropske unije.
Jezikovna koda: ISO 639-1: EN
Prevajalci angleščine
Naša baza vključuje več kot 100 strokovnjakov za angleški jezik. V skladu z AdriatIQino politiko kakovosti prevode v angleški jezik, če je le mogoče, opravi rojeni govorec angleščine s prebivališčem v Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji ali kateri drugi angleško govoreči državi.
Zaposlujemo le strokovnjake z univerzitetno diplomo iz jezikoslovja in/ali izkušnjami na različnih področjih prevajanja.
Naše delo temelji na sistemu zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, v skladu s katerim tudi neprestano izboljšujemo način vodenja projektov ter izbiro izvajalcev storitev. AdriatIQa ima lasten sistem testiranja prevajalcev. Naše zahteve se nanašajo na dokončano jezikoslovno izobrazbo, prevajalci morajo imeti vsaj 3 leta izkušenj na področju prevajanja, reference drugih delodajalcev, uspešno pa morajo opraviti tudi testne prevode.
Med našimi prevajalci za angleški jezik je kar nekaj sodnih tolmačev, saj samo ti smejo opravljati prevode, za katere je potrebna sodna overitev, ter storitve tolmačenja v okviru postopkov na sodišču.
Prevajanje angleščine
  1. Vsi prevodi v angleščino imajo najmanj tri faze: prevajanje, urejanje in lektoriranje.
  2. Prevajalci uporabljajo prevajalska orodja, kot so Trados, Across, Wordfast itd., kar zagotavlja konsistentnost terminologije.
  3. Ker se zavedamo, kako pomembni so varnost, shranjevanje in zaupnost podatkov, končane prevode shranjujemo na strežniku. To pomeni, da bomo prevod, ki ste ga izgubili, lahko našli v svojem elektronskem arhivu.
  4. Naši projektni vodje so izobraženi in strokovno usposobljeni sodelavci, ki stremijo k brezhibnemu opravljanju storitev ter neprestano izpopolnjujejo svoje znanje na področju večjezikovnega projektnega vodenja.
  5. Zavarovanje poklicne odgovornosti v primeru nepravilnih prevodov – zavarovalnica bo oškodovani stranki povrnila stroške za povzročeno škodo. Do sedaj pri AdriatIQi ne beležimo takšnih primerov, vendar pa vam to zavarovanje zagotavlja še dodatno jamstvo.
  6. Delujemo na globalni ravni – ponašamo se s 13-letnimi mednarodnimi delovnimi izkušnjami, saj imamo stranke in prevajalce na vseh celinah.
  7. Dodatne storitve: urejanje oblike prevoda, priprava prevoda za tisk. Ko besedilo oddate v prevod, se lahko dogovorite, da vam ga izdelamo v obliki, ki bo že takoj pripravljena za tiskanje (storitve DTP).
Področja prevajanja
Pri AdriatIQi vam nudimo prevajanje s številnih področij, kot so ekonomija, finance, medicina, farmacija, strojništvo in tehnologija, strojna in programska oprema, znanost, kmetijstvo, avtomobilizem, dokumenti Evropske unije, pravo, bančništvo, vladna in gospodarska besedila, oglaševanje, komunikacije, odnosi z javnostmi, logistika, gradbeništvo …
Zaupnost
Z našimi strankami imamo sklenjene pogodbe, s katerimi se še posebej zavezujemo k zagotavljanju visokokakovostnih prevodov, upoštevanju rokov ter zaupnosti. Pogodbe s klavzulo zaupnosti imamo sklenjene tudi z vsemi našimi prevajalci in sodelavci.
Roki
Koliko časa potrebujejo prevajalci za prevode v angleščino? To je odvisno predvsem od količine prevoda in njegove strokovne zahtevnosti. Za prevode do 10 strani AdriatIQini prevajalci potrebujejo nekaj dni, če so besedila daljša, pa seveda več. Če ste omejeni s časovnimi roki, vam ponujamo tudi hitre prevode, kjer skušamo prevode v angleščino opraviti čim hitreje. Kakovost in hitrost sta glavna razloga, da nam stranke zaupajo.
Prevajalske storitve za angleščino
Poleg standardnih programov za delo z besedili, npr. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) in Adobe, uporabljamo tudi specializirana prevajalska orodja, kot so Across, SDL Trados, Wordfast ipd., kar nam omogoča gradnjo terminoloških baz za posamezno stranko.
Zagotovimo vam lahko tudi nekaj dodatnih storitev, kot so lokalizacija spletnih strani in programske opreme, sinhronizacija in podnaslavljanje filmov in avdio posnetkov ter zvočno urejanje in post-produkcija avdio posnetkov z uporabo profesionalnega studijskega sistema ProTools 5.0.
Za več podrobnosti o
  • lokalizaciji programske opreme
  • lokalizaciji spletnih strani in multimedijskih aplikacij
  • razvoju programske opreme
nas kontaktirajte na info@adriatiqa.com.
prevodi v anglescino

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close