Kakovost


Kakovost je za nas na prvem mestu. Ko vam izročimo prevod, mora vedno biti brezhiben. Zato sodelujemo z najboljšimi in preizkušenimi prevajalci, ki so jezikoslovci ali naravni govorci jezikov, v katere prevajajo. Številni med njimi obvladujejo tudi strokovno izrazoslovje z različnih področij. Preden prevod prejmete vi, ga pregleda še lektor, ki poskrbi za njegovo popolno jezikovno pravilnost.

 

Svojo kakovost smo že večkrat potrdili tudi pred zunanjimi ocenjevalci:

  • Naša ekipa je že od maja 2002 nosilec certifikata za vodenje kakovosti v skladu s standardom ISO 9001.
  • Poslujemo v skladu s standardom kakovosti za prevajalske storitve ISO 17100:2015, ki podrobno opredeljuje postopek izvajanja naročil, pogoje poslovanja, pogodbe in organizacijo prevajalskega postopka za zagotovitev kakovostne storitve prevajanja.
  • Popolno varnost zaupnih podatkov, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, zagotavljamo s kriteriji varovanja podatkov po standardu ISO 27001.
  • Smo nosilec certifikata odgovornega ravnanja do okolja ISO 14001.

 

V letih svojega delovanja smo razvili utečen sistem dela, s katerim v vsakem trenutku sledimo zastavljenim standardom. Je enostaven za naročnike in učinkovit pri sodelovanju med prevajalci in vodji projekta. Pri prevajanju uporabljamo specializirana programska orodja, zato dosegamo popolno konsistentnost, natančnost in hitrejše prevajanje.

quality

Certifikat kakovosti ISO 9001:2015

Certifikat kakovosti ISO 9001:2015 potrjuje, da se držimo zastavljenih smernic kakovosti. Smernice tega standarda zagotavljajo širok nabor prevajalskih storitev z nenehnim nadzorom nad njihovo kakovostjo. Vse od prejema certifikata leta 2002 ga s skupino internih revizorjev preverjamo enkrat letno, vsaka tri leta pa ustreznost poslovanja preverjajo še zunanji revizorji.

S certifikatom potrjujemo, da vsi naši postopki potekajo po sistemu vodenja kakovosti v skladu s predvidenim standardom. S tem vzpostavljamo partnerske odnose z naročniki, svojim sodelavcem pa omogočamo osebnostno rast ob hkratnem doseganju rasti podjetja.

ISO_9001_2015_SL_ATE Globalis

Politika upravljanja kakovosti in okoljskega upravljanja 2020-2024

Standard kakovosti za prevajalske storitve ISO 17100:2015

Standard ISO 17100:2015 je nadomestil predhodno veljaven evropski standard za prevajalske storitve EN 15038:2006. Podrobno opredeljuje vse zahteve za zagotovitev kakovostne storitve prevajanja. To vključuje tudi postopek izvajanja prevajalskih naročil, pogoje poslovanja, pogodbe in organizacijo prevajalskega postopka.

Standard določa zahteve za ponudnike prevajalskih storitev v zvezi s človeškimi in tehničnimi viri, kakovostjo, projektnim vodenjem, okvirnimi pogodbenimi pogoji in postopki zagotavljanja storitev. Opredeljuje tudi osnovni prevajalski postopek in druge vidike, povezane z zagotavljanjem tovrstne storitve.

 

Certifikat kakovosti za prevajalske storitve ISO 17100:2015

Sistem zagotavljanja varovanja informacij ISO 27001

Pri svojem delu se srečujemo s številnimi zaupnimi podatki. Njihovo popolno varnost zagotavljamo sistemsko, s spoštovanjem serije kriterijev po standardu ISO 27001. Ti vključujejo obvladovanje vseh vidikov varnosti podatkov, zato naročnikom lahko zagotovimo njihovo popolno zaupnost.

ISO_27001_2013_SL_ATE Globalis

SL_ISMS_Politika_2020-2024

Standard varovanja okolja ISO 14001

Cilji in pričakovanja tega standarda se nanašajo na stalno izboljševanje ekološke bilance z zmanjševanjem emisij, odpadkov in odpadnih vod. Podlago za sistem ravnanja z okoljem v našem podjetju sestavlja zavestno in varčno ravnanje vseh zaposlenih z viri ter uporaba obnovljivih virov energije.

ISO_14001_2015_SL_ATE Globalis


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close