Sodni prevodi


Sodni prevod (poimenovan tudi sodno overjen prevod) je uradni prevod dokumenta, ki je pravno veljaven v tujini. Uporabljate ga lahko na sodiščih in uradih v tujini. Če gre za prevod tuje listine, je sodno overjen prevod te tuje listine pravno veljaven v Republiki Sloveniji.

Sodni prevod je tiskan dokument, sestavljen iz izvirnika in prevoda – oba dela sta preluknjana in zvezana s trobarvno vrvico. Na zadnji strani je dokument opremljen z žigom in podpisom sodnega tolmača, s čimer jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in je zanj tudi civilnopravno odgovoren. Le na ta način se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

S kakovostnim sodnim prevodom si zagotovite potrebno pravno varnost, zato je pomembno, da v prevodu ni nobene pomanjkljivosti.

Žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu jamči za resničnost in kakovost prevoda, zato imajo sodni prevodi s tem enakovredno veljavo kot originalen dokument. Najpogostejši so sodni prevodi pogodb, finančnih poročil, sodnih odločb, različnih potrdil, diplom, zdravniških izvidov, spričeval, rojstnih, matičnih listov in izpisov iz registrov.

sodni-prevodi

Sodni prevodi

AdriatIQa redno sodeluje z izkušenimi sodnimi tolmači za več kot 30 jezikov, zato vam sodne prevode priskrbimo v najkrajšem možnem času.

Sodno overjene prevode vam lahko zagotovimo za naslednje jezike:

albanski grški nizozemski
angleški hrvaški pakistanski- urdu, pandžabi
arabski iranski poljski
bolgarski italijanski portugalski
bosanski japonski romunski
češki kitajski ruski
črnogorski latinski slovaški
finski madžarski srbski
flamski makedonski španski
francoski nemški turški
ukrajinski

 

Pri oddaji naročila za sodni prevod potrebujete izvirnik dokumenta, ki ga želite prevesti, ali njegovo notarsko overjeno kopijo.

sodni prevodi

Sodni tolmači

Sodne prevode opravljajo posebej usposobljeni in za to imenovani sodni tolmači. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Imenovani so za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Njihova glavna naloga je tolmačenje v sodnih postopkih, sodelujejo lahko tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih, kjer posredujejo med dvema strankama. Tolmač je dolžan pri svojem delu upoštevati določila zakonov in pravilnika ter svoje delo opraviti vestno, natančno in po svojem najboljšem znanju.

Sodno tolmačenje in sodno overjeni prevodi so precej dražji od navadnih prevodov, razlika v ceni pa je predvsem posledica tolmačeve odgovornosti za opravljeno delo. V skrajnem primeru lahko ministrstvo tolmaču v primeru slabo opravljenega dela celo odvzame licenco.

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close