Scroll Top

Sodni prevodi

Kaj je sodno overjen prevod in kdaj ga potrebujemo?

S sodno overjenimi prevodi se skorajda vsakdo sčasoma sreča – če ne v zasebnem življenju, pa v poklicnem, sploh v podjetjih, ki redno poslujejo tudi na tujih trgih. Zakaj pa podjetja in posamezniki sploh potrebujemo sodno overjene oz. sodne prevode? Kdo jih lahko izdela? In še pomembneje – kaj sodni prevod sploh je? Odgovore na vsa ta bistvena vprašanja (in tudi mnoga druga) boste našli spodaj.

sodni prevod
Kaj je sodno overjen prevod?

Sodno overjen prevod oz. sodni prevod je uradni prevod, ki je pravno veljaven tudi v Republiki Sloveniji (kadar se prevaja v slovenščino) oziroma v tujini (kadar gre za prevod v tuj jezik). Za razliko od običajnih, neoverjenih prevodov, ki jih lahko pripravi prav vsak, je torej uporaben v vseh pravnih zadevah, zato pa ga mora seveda pripraviti poseben strokovnjak.

sodno prevod
Kdo lahko pripravi sodno overjen prevod?

Tem strokovnjakom pravimo sodni tolmači, posebej pa jih imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Vsak sodni tolmač vsak tovrsten prevod opremi s svojo izjavo, žigom in podpisom, s tem pa potrjuje, da prevod ustreza izvirniku (in za morebitne napake tudi nosi civilno-pravno odgovornost).

sodni prevod
Kdaj potrebujemo sodni prevod?

Kdaj torej potrebujemo usluge sodnega tolmača za sodno overjen prevod? Preprosto povedano, kadarkoli situacija to zahteva. Pri osebni rabi gre tako največkrat za sodno overjene prevode različnih dokumentov, kot so spričevala, potrdila, dokazila ipd., ki jih potrebujemo za urejanje zadev v drugi državi, redkeje pa tudi za sodbe in tožbe, ki so se zgodile na ozemlju druge države.

V poslovni rabi gre največkrat za pogodbe in najrazličnejše druge pravne zadeve, ki morajo biti prevedene skrajno profesionalno, saj jih uporabljajo sodišča in druge pomembne regulativne organizacije, hkrati pa lahko pomembno vplivajo tudi na sposobnost poslovanja podjetja na ozemlju določene države.

sodno prevod
Ali so sodni prevodi dražji od običajnih?

Običajno da, razlog pa se skriva v tem, da gre za zelo zahtevne prevode, ki jih lahko pripravi samo posebej usposobljen strokovnjak. Cene so različne ter odvisne od zahtevnosti prevoda, roka in obsega besedila, običajno pa je cena podana na število besed ali znakov.

sodni prevod
Kako so videti sodni prevodi?

Sodno overjen prevod je uradna listina, opremljena z izjavo, podpisom in žigom sodnega tolmača, ki ga je pripravil, ter je s posebno vrvico zvezan na originalno besedilo, da sta obe besedili v uporabi vedno skupaj.

sodni prevod
Ali je v sodno overjenem prevodu prevedeno prav vse besedilo izvirnika?

Načeloma da, vključno z žigi, podpisi, pečati in podobnimi zadevami, ki jih je moč prevesti. Sicer lahko naročite, da se prevedejo le določeni deli dokumenta, pri tem pa sodni tolmač običajno navede, da je prevod drugih delov izpuščen na vašo željo.

Faces-400x400px-1_1_30 (Demo)
Share Latvia

Reliable and affordable language service provider! Thanks for helping with translating my contract from English into Slovenian! Highly recommend

Irena Verbovsek

So zanesljivi, hitri, ugodni. Priporočam.

Damijan Škodnik

Hitro, učinkovito in ugodno.

Faces-400x400px-1_1_05 (Demo)
Ermin Puric

Vrhunska, hitra in profesionalna usluga, na nivoju. Pa še odlična lokacija, prijazni ljudi 🥂
Sem pisao mail skoraj ob polnoč, in takoj zjutraj dobim odgovor, in seveda termin po želji.
The best!!

Ali mora sodno overjen prevod vsebovati še kaj dodatnega?

V določenih primerih morajo biti sodni prevodi dopolnjeni še z t. i. apostilom – žigom, s katerim uradni organ matične države potrdi resničnost podpisa, žiga in funkcije podpisnika. Apostil je treba pridobiti, še preden se izvede sodno overjen prevod, saj se takrat prevede tudi apostil.

Overitev z apostilom v Sloveniji izvajajo okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje RS v času svojih uradnih ur (običajno je lahko pripravljena v nekaj urah). Če pa apostil sploh potrebujete, pa najlažje preverite na konzulatu države, v kateri boste prevod uporabljali.

AdriatIQa redno sodeluje z izkušenimi sodnimi tolmači za več kot 30 jezikov, zato vam sodne prevode priskrbimo v najkrajšem možnem času.

Sodni prevod (poimenovan tudi sodno overjen prevod) je uradni prevod dokumenta, ki je pravno veljaven v tujini. Uporabljate ga lahko na sodiščih in uradih v tujini. Če gre za prevod tuje listine, je sodno overjen prevod te tuje listine pravno veljaven v Republiki Sloveniji.

Sodni prevod je tiskan dokument, sestavljen iz izvirnika in prevoda – oba dela sta preluknjana in zvezana s trobarvno vrvico. Na zadnji strani je dokument opremljen z žigom in podpisom sodnega tolmača, s čimer jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in je zanj tudi civilnopravno odgovoren. Le na ta način se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

S kakovostnim sodnim prevodom si zagotovite potrebno pravno varnost, zato je pomembno, da v prevodu ni nobene pomanjkljivosti.

Žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu jamči za resničnost in kakovost prevoda, zato imajo sodni prevodi s tem enakovredno veljavo kot originalen dokument. Najpogostejši so sodni prevodi pogodb, finančnih poročil, sodnih odločb, različnih potrdil, diplom, zdravniških izvidov, spričeval, rojstnih, matičnih listov in izpisov iz registrov.

AdriatIQa redno sodeluje z izkušenimi sodnimi tolmači za več kot 30 jezikov, zato vam sodne prevode priskrbimo v najkrajšem možnem času.

Sodno overjene prevode vam lahko zagotovimo za naslednje jezike:

 • albanski
 • grški
 • nizozemski
 • angleški
 • hrvaški
 • pakistanski- urdu, pandžabi
 • arabski
 • iranski
 • poljski
 • bolgarski
 • italijanski
 • portugalski
 • bosanski
 • japonski
 • romunski
 • češki
 • kitajski
 • ruski
 • črnogorski
 • latinski
 • slovaški
 • finski
 • madžarski
 • srbski
 • flamski
 • makedonski
 • španski
 • francoski
 • nemški
 • turški
 • ukrajinski

Pri oddaji naročila za sodni prevod potrebujete izvirnik dokumenta, ki ga želite prevesti, ali njegovo notarsko overjeno kopijo.

Sodni tolmači

Sodne prevode opravljajo posebej usposobljeni in za to imenovani sodni tolmači. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Imenovani so za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Njihova glavna naloga je tolmačenje v sodnih postopkih, sodelujejo lahko tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih, kjer posredujejo med dvema strankama. Tolmač je dolžan pri svojem delu upoštevati določila zakonov in pravilnika ter svoje delo opraviti vestno, natančno in po svojem najboljšem znanju.

Sodno tolmačenje in sodno overjeni prevodi so precej dražji od navadnih prevodov, razlika v ceni pa je predvsem posledica tolmačeve odgovornosti za opravljeno delo. V skrajnem primeru lahko ministrstvo tolmaču v primeru slabo opravljenega dela celo odvzame licenco.