Prevajalci


Prevajalci

Prevajalci poskrbijo za prenos pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Pri tem gre za prenos jezikovne in kulturne značilnosti v drug jezik. Pomembno je, da se pri samem procesu prevajanja ne izgublja pomen besed, ki je v različnih kulturah drugače obarvan. Zavedanje kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom je ključno pri delu prevajalca, saj z upoštevanjem le-tega postane prevod razumljiv in ustrezen.

Široka mreža naših pisarn nam omogoča odličen dostop do najboljših prevajalcev v lokalnem okolju – tako imenovanih “native speakerjev” oz. rojenih govorcev. Vsaka od naših pisarn ima obsežno mrežo stalnih sodelavcev, ki poleg izbranega jezika odlično obvladajo tudi posamezna strokovna področja. Prek pisarne v Ljubljani sodelujemo z ekipo več kot 200 prevajalcev. Vaša besedila lahko prevedejo v več kot 30 tujih jezikov.

Pri izbiri svojih sodelavcev smo zelo pozorni. Zahtevamo odlično znanje jezika oziroma jezikovno izobrazbo. Preden se odločimo za sodelovanje, vsakega kandidata tudi preizkusimo.

 

Glede na standard ISO 9001, v skladu s katerim poslujemo že od leta 2002, vsi naši prevajalci:

  • živijo in delajo v državi ciljnega jezika,
  • vedno prevajajo v svoj materni jezik,
  • so kvalificirani in izkušeni,
  • opravijo strog izbirni postopek, preden začnejo sodelovati z nami,
  • redno opravljajo teste.

 

Redni člani naše ekipe so tudi pregledovalci (lektorji), ki

  • pregledajo vsak prevod, da zagotovijo pravilnost celotne specializirane terminologije,
  • opravijo temeljit pregled z branjem, da se besedilo sliši tako, kot bi bilo izvirno napisano v ciljnem jeziku,
  • prevajalci in pregledovalci med seboj tesno sodelujejo in skupaj rešujejo jezikovne dileme, kadar naletijo nanje. Nenehno iščejo izboljšave in skrbijo, da so naše storitve res najboljše kakovosti.

prevajalci

16388560_s

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close