Scroll Top

Prevajalci

Prevajalci poskrbijo za prenos pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Pri tem gre za prenos jezikovne in kulturne značilnosti v drug jezik. Pomembno je, da se pri samem procesu prevajanja ne izgublja pomen besed, ki je v različnih kulturah drugače obarvan. Zavedanje kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom je ključno pri delu prevajalca, saj z upoštevanjem le-tega postane prevod razumljiv in ustrezen.

Široka mreža naših pisarn nam omogoča odličen dostop do najboljših prevajalcev v lokalnem okolju – tako imenovanih “native speakerjev” oz. rojenih govorcev. Vsaka od naših pisarn ima obsežno mrežo stalnih sodelavcev, ki poleg izbranega jezika odlično obvladajo tudi posamezna strokovna področja. Prek pisarne v Ljubljani sodelujemo z ekipo več kot 200 prevajalcev. Vaša besedila lahko prevedejo v več kot 30 tujih jezikov.

Pri izbiri svojih sodelavcev smo zelo pozorni. Zahtevamo odlično znanje jezika oziroma jezikovno izobrazbo. Preden se odločimo za sodelovanje, vsakega kandidata tudi preizkusimo.

 

Glede na standard ISO 9001, v skladu s katerim poslujemo že od leta 2002, vsi naši prevajalci:

  • živijo in delajo v državi ciljnega jezika,
  • vedno prevajajo v svoj materni jezik,
  • so kvalificirani in izkušeni,
  • opravijo strog izbirni postopek, preden začnejo sodelovati z nami,
  • redno opravljajo teste.

 

Redni člani naše ekipe so tudi pregledovalci (lektorji), ki

  • pregledajo vsak prevod, da zagotovijo pravilnost celotne specializirane terminologije,
  • opravijo temeljit pregled z branjem, da se besedilo sliši tako, kot bi bilo izvirno napisano v ciljnem jeziku,
  • prevajalci in pregledovalci med seboj tesno sodelujejo in skupaj rešujejo jezikovne dileme, kadar naletijo nanje. Nenehno iščejo izboljšave in skrbijo, da so naše storitve res najboljše kakovosti.

prevajalci