Konsekutivno tolmačenje


Kaj je konsekutivno tolmačenje?

Konsekutivno tolmačenje pomeni, da govorec najprej pove nekaj stavkov, tolmač pa nato za njim ponovi povedano v drugem jeziku. Govorec in tolmač se tako pri govorjenju izmenjujeta. Ker ne govorita hkrati, tolmač ne sedi v kabini, temveč je poleg govorca.

Pri konsekutivnem tolmačenju se prilagajajo tudi govorci, saj morajo med posameznimi stavki narediti premor, da jih lahko tolmač prevede. Ker ima tolmač na voljo nekaj časa za razmislek, velja konsekutivno tolmačenje za nekoliko manj zahtevno od simultanega. Kljub temu pa je pomembna dobra priprava.

Posebna oblika konsekutivnega tolmačenja je telefonsko tolmačenje. V tem primeru je v pogovor po telefonu vključen tudi tolmač, ki prevaja med obema sogovornikoma in jima tako omogoči, da se med sabo razumeta. Takšno delo poleg običajnih sposobnosti od tolmačev zahteva še dodatno pripravljenost na morebitne motnje v zvezi, moteče zvoke iz ozadja ali časovni zamik pri medcelinskih pogovorih.

Kdaj potrebujemo konsekutivno tolmačenje?

Konsekutivno tolmačenje je primerno za dogodke z manjšim številom udeležencev, kjer poteka pogosta izmenjava mnenj ali vprašanj (okrogle mize, razprave in sestanki). Konsekutivno tolmačenje svetujemo tudi, ko gre za vsebinsko zahtevna srečanja in sestanke, na katerih je zelo natančno izražanje bistvenega pomena.

Ne glede na to, za kakšen dogodek gre, je konsekutivno tolmačenje primerno le, če potrebujete kombinacijo dveh jezikov. Če potrebujete tolmačenje med več jeziki, pa vam priporočamo simultano tolmačenje. Če ste v dvomih, katero obliko tolmačenja izbrati, vam naši sodelavci z veseljem pomagajo pri vaši izbiri.


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close