Simultano tolmačenje


Kaj je simultano tolmačenje?

Pri simultanem tolmačenju tolmač sproti prevaja, kar govorec govori. Tolmačenje poteka s pomočjo tehnične opreme, kjer tolmač sedi v prilagojeni kabini, občinstvo pa ga posluša prek slušalk.

Za simultano tolmačenje mora biti tolmač dobro izurjen, pripravljen in sposoben hitrega razmišljanja. Na voljo ima namreč zelo malo časa za razmislek, saj mora s tolmačenjem slediti govorcu. Zaradi zahtevnosti simultanega tolmačenja morata biti za tolmačenje, ki traja več kot eno uro, prisotna dva tolmača.

AdriatIQa sodeluje z izkušenimi tolmači, ki so strokovnjaki za svoj jezik in imajo večletne izkušnje na področju tolmačenja. Vsak tolmač se mora pred izvedbo dela temeljito pripraviti, tako vsebinsko kot operativno. Zato je pomembno, da od stranke že vnaprej prejmemo kar največ gradiva iz dogodka.

Kdaj potrebujemo simultano tolmačenje?

Simultano tolmačenje je primerno za različne vrste predavanj, konferenc in seminarjev, pa tudi za okrogle mize in druge razprave. Tolmačenje na tovrstnih dogodkih imenujemo tudi konferenčno tolmačenje.

Kadar potrebujete tolmačenje za zelo majhno število ljudi, lahko namesto prevajanja v kabini in poslušanja prek slušalk uporabimo šepetano oziroma spremljajoče tolmačenje. V tem primeru tolmač sedi med občinstvom in šepetaje tolmači povedano. Posebne tehnične opreme ne uporablja, zato je šepetano tolmačenje primerno za največ tri poslušalce.

Če potrebujete tolmačenje v več jezikovnih kombinacij naenkrat, morate imeti tolmača za vsako jezikovno kombinacijo posebej. Za redke jezikovne kombinacije, ko ni na voljo tolmača, ki bi obvladal oba jezika, pride v poštev rele (relais). To pomeni, da uporabite dva tolmača, od katerih eden tolmači iz izvornega v tisti jezik, ki ga govorita oba (npr. angleščino), drugi tolmač pa iz tega jezika tolmači v ciljni jezik.


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close