Scroll Top

Lektoriranje

Lektoriranje

V AdriatIQi ločimo dve različni opravili v povezavi z lektoriranjem. Eno je lektoriranje kot pomemben korak pri izpopolnjevanju besedila – v kateremkoli jeziku.

Drugo pa je lektoriranje kot sestavni del prevajalskega procesa, kar v praksi imenujemo pregled prevoda.

Kaj je lektoriranje?

Lektoriranje je postopek pregledovanja besedila z namenom popraviti slovnične napake, pravopisne napake, slogovne nepravilnosti in druge jezikovne pomanjkljivosti. Cilj lektoriranja je izboljšati kakovost besedila in ga narediti bolj berljivega ter učinkovitega pri prenosu sporočila ciljnemu občinstvu.

Pomen lektoriranja

Lektoriranje je ključno, saj lahko napake v besedilu negativno vplivajo na dojemanje avtorjevega sporočila. Napake lahko zmedejo bralce, zmanjšajo avtorjevo verodostojnost in zmanjšajo vrednost besedila. Pomembnost lektoriranja se kaže v številnih področjih:

 • Lektoriranje akademskih pisanj: Študenti, raziskovalci in profesorji uporabljajo lektoriranje, da izboljšajo svoje raziskave, eseje, diplomske in magistrske naloge. Pravilno lektoriranje pomaga doseči višje ocene in izboljša akademski ugled.
 • Lektoriranje poslovne komunikacije: V poslovnem svetu so jasnost in natančnost ključnega pomena. Poslovna pisma, poročila, e-pošta in druge pisne komunikacije morajo biti brez napak, da se preprečijo nesporazumi in nepotrebne težave.
 • Lektoriranje literature: Avtorji knjig, romanov in kratkih zgodb pogosto potrebujejo lektoriranje, da izboljšajo slog pisanja, dialoge in zgodbo. To pomaga ustvariti bolj privlačna dela za bralce.
 • Lektoriranje v marketingu in oglaševanju: V marketinških materialih je ključno, da sporočilo doseže ciljno občinstvo brez jezikovnih napak. Lektoriranje pomaga ohranjati profesionalen in zaupanja vreden videz.

lektoriranje

Koraki v postopku lektoriranja

Lektoriranje je strukturiran proces, ki zahteva pozornost do podrobnosti. Tukaj so osnovni koraki, ki jih je treba upoštevati pri lektoriranju besedila:

1. Branje besedila: Prvi korak je temeljito branje besedila, da se razume kontekst in sporočilo. Med branjem bodite pozorni na morebitne jezikovne napake.

2. Pravopis in slovnica: Preverite pravopisne in slovnične napake. To vključuje preverjanje pravilnosti črkovanja, uporabe glagolov, pridevnikov, prislovov in pravilnega števila.

3. Slog in besednjak: Preverite slog pisanja in izrazoslovje. Preverite, ali je besedilo dosledno in primerno glede na ciljno občinstvo. Izboljšajte slog in se izogibajte ponavljanju besed.

4. Preverjanje dejstev: Če besedilo vsebuje dejstva ali informacije, preverite njihovo točnost. Preverite vire in navedbe ter se prepričajte, da so pravilni.

5. Struktura besedila: Preverite, ali je besedilo dobro strukturirano in organizirano. Preverite zaporedje stavkov in odstavkov ter preverite, ali so ideje povezane na smiseln način.

6. Časovna ustreznost: Preverite, ali je besedilo v pravilnem času. Na primer, če je besedilo napisano v pretekliku, preverite, ali so vsi glagoli v tem času.

 

Nasveti za učinkovito lektoriranje

Lektoriranje je veščina, ki se jo lahko izpopolni z izkušnjami in prakso. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri učinkovitem lektoriranju:

 • Prekinitev med pisanjem in lektoriranjem: Ko napišete besedilo, počakajte nekaj časa, preden začnete z lektoriranjem. Ta premor vam omogoča, da se oddaljite od besedila in ga gledate s svežim pogledom.
 • Uporaba lektorja ali programske opreme: Uporaba lektorja ali programske opreme za preverjanje pravopisa in slovnice lahko pomaga pri odkrivanju očitnih napak. Vendar pa ne zanašajte se popolnoma na avtomatizirano preverjanje, saj lahko spregleda nekatere napake.
 • Večkratno branje: Besedilo preberite večkrat. Pri vsakem branju se osredotočite na drug vidik, na primer pravopis, slovnico, slog in vsebino.
 • Tiskanje besedila: Če ste besedilo pisali na računalniku, ga natisnite in lektorirajte na papirju. To lahko pomaga pri odkrivanju napak, ki bi jih na zaslonu morda spregledali.
 • Sodelovanje z drugim lektorjem: Če je mogoče, prosite nekoga drugega, da preveri besedilo. Tuji pogled lahko odkrije napake, ki bi jih sami morda spregledali.

  Lektorska stran

  Koliko besed oziroma znakov običajno vsebuje lektorska stran? Lektorsko stran običajno štejemo na 1500 znakov brez presledkov ali 250 besed.

lektura

Pregledovanje prevodov – ključen korak v prevajalskem procesu

Pregledovanje prevodov je enako pomembno kot lektoriranje izvirnega besedila. V prevajalskem procesu gre za analizo in oceno kakovosti prevoda, ki se nato primerja z izvirnikom, da se zagotovi, da je prevod natančen, berljiv in ustreza ciljnemu jeziku ter ciljnemu občinstvu.

Pomen pregledovanja prevodov

Pregledovanje prevodov je ključno, saj lahko napačen prevod povzroči nesporazume, napake ali celo škodo ugledu organizacije ali avtorja. Pomembnost tega koraka se odraža v številnih področjih:

Poslovni prevodi:

V poslovnem svetu so natančnost in pravilnost prevodov ključne. Poslovna pogodba, marketinški material ali uradno poročilo morajo biti brez napak, da se preprečijo pravni sporazumi in komunikacijski zapleti.

Tehnični prevodi:

V tehničnih prevodih je nujna natančnost, saj gre pogosto za zapleteno tehnično terminologijo, ki zahteva strokovno poznavanje. Napake v teh prevodih lahko povzročijo resne posledice.

Literarni prevodi:

Pri prevodih književnih del je pomembno, da prevajalec ohrani avtentičnost in slog izvirnega avtorja. Pregled prevoda pomaga zagotoviti, da je literarno delo v ciljnem jeziku prav tako privlačno kot v izvirniku.

Prevodi za spletno komunikacijo:

V digitalni dobi so kakovostni prevodi spletnih vsebin ključni za doseganje mednarodnih občinstev. Napake v prevodih lahko škodujejo ugledu spletne strani ali blagovne znamke.

pregledovanje prevodov

Koraki v postopku pregledovanja prevodov

Pregledovanje prevodov zahteva sistematičen pristop. Tu so koraki, ki jih je treba upoštevati pri pregledovanju prevodov:

1. Primerjava z izvirnikom: Pregledovalec začne s primerjavo prevoda z izvirnikom. Preveri, ali je prevod natančen in dosleden s tem, kar je napisano v izvirniku.

2. Pravopis in slovnica: Preverita se pravopis in slovnica v ciljnem jeziku. Pozornost posvetimo tudi pravilnosti črkovanja.

3. Slog in besednjak: Pregledovalec preveri, ali je slog prevoda primeren za ciljno občinstvo in ustreza tonu izvirnika. Pazi na dosledno uporabo terminologije in besednjaka.

4. Sintaksa in struktura: Preverimo, ali so stavki pravilno strukturirani in da sledijo smiselnemu zaporedju, ter tudi, ali je prevod berljiv.

5. Kontekst in sporočilo: Zagotoviti je treba, da prevod prenaša isto sporočilo kot izvirnik. In preveriti, ali so ohranjeni pomembni poudarki in podrobnosti.

6. Kulturne prilagoditve: Če gre za prevode za različne kulture, moramo biti pozorni na kulturne razlike in prilagoditve, ki so potrebne za ustrezno komunikacijo.

7. Uporaba terminoloških slovarjev: Pri tehničnih ali strokovnih prevodih uporabljamo terminološke slovarje, da preverimo pravilnost uporabljenih izrazov.

8. Vsebinska doslednost: Pregledovalec prevoda se posveti tudi vsebinski doslednosti med odstavki, poglavji ali razdelki besedila.

9. Preverjanje citatov in virov: Če so v besedilu navedeni citati ali viri, preverimo, ali so pravilno navedeni in skladni z izvirnimi viri.

Nasveti za učinkovito pregledovanje prevodov

Pregledovanje prevodov zahteva več kot le znanje ciljnega jezika. Tukaj so nekateri nasveti za učinkovito pregledovanje prevodov:

 • Dvojni pregled: Najboljši pregledi prevodov vključujejo dva pregledovalca. Prvi pregledovalec opravi osnovni pregled, drugi pa izvede bolj podroben pregled.
 • Uporaba pravopisnih in slovarskih orodij: Koristno je uporabiti pravopisna in slovarska orodja za preverjanje pravopisa in črkovanja.
 • Ohranitev konteksta: Pri popravljanju napak je treba poskrbeti za ohranitev konteksta besedila, da se preprečijo napačni popravki.
 • Poznavanje tehničnih izrazov: Pri tehničnih prevodih je pomembno, da pregledovalec pozna tehnične izraze in terminologijo.
 • Sodelovanje s prevajalcem: Če je mogoče, pregledovalec sodeluje s prevajalcem, da razjasni morebitna vprašanja ali težave s prevodom.
 • Ohranitev objektivnosti: Pregledovanje prevodov zahteva objektiven pristop. Ne sme se zanašati na svoje predpostavke ali pričakovanja.

lektorji

Pregledovanje prevodov je ključen korak v prevajalskem procesu, ki zagotavlja kakovost in natančnost prevoda. S sistematičnim pristopom, poznavanjem jezikov in tematik ter uporabo ustreznih orodij in nasvetov lahko dosežemo visoko kakovostne prevode, ki ustrezajo potrebam ciljnega občinstva. Kakovostno pregledani prevodi so ključ do uspešne komunikacije v mednarodnem okolju in pripomorejo k preprečevanju nesporazumov ter ohranjanju verodostojnosti in profesionalnosti vašega besedila.

 

V svoji pisarni imamo zaposlene sodelavce, ki skrbijo za lektorske preglede slovenskih besedil in prevodov v najbolj pogoste tuje jezike. Vsak prevod, ki ga naročite pri nas, je tako lektorsko pregledan, s čimer zagotavljamo visoko kakovost in točnost prevodov. Če prevod besedila že imate, pa lahko pri nas naročite tudi samo lektoriranje besedil v slovenskem ali tujih jezikih. Tako kot prevodi je tudi lektoriranje na voljo v več kot 30 jezikih.

Pišite nam ali pa nas obiščite. Adriatiqa

  Podjetje / Ime (*)
  Telefonska številka
  E-naslov (*) Kako vam lahko pomagamo?

  Največja velikost naložene datoteke ne sme presegati 20 MB.