Scroll Top

Študije primerov so predstavitve izbranih projektov z različnih strokovnih področij, s katerimi boste bolje spoznali naše delo. Tu je zbranih le del bogatih izkušenj ekipe AdriatIQe, ki je s svojim jezikovnim in prevajalskim znanjem lahko kos tudi najbolj zahtevnim nalogam.

EU prevodi
Končni naročnik:Evropska komisija, Direktorat za prevajanje
Vrsta projekta:Zakonodaja Evropske unije (direktive, predpisi, ukrepi …); prevod in lektura
Izvirni jezik:angleščina, nemščina, francoščina
Ciljni jezik:slovenščina
Obseg:preko 15.000 strani
O projektu:
Od leta 2004 smo registriran ponudnik jezikovnih storitev za različne ustanove Evropske unije. Besedila so z različnih področij: pravo, ekonomija, finance, sodstvo, transport, okoljevarstvo, kmetijstvo, znanost, telekomunikacije, izobraževanje itd. Za prevajanje besedil EU sodelujemo s stalno ekipo 15 usposobljenih in preizkušenih prevajalcev in lektorjev, ki med seboj sodelujejo in se tudi stalno izobražujejo. Največkrat smo pri prevajanju uporabljali prevajalsko orodje SDL Trados.
Pravo
Končni naročnik:Telekomunikacijsko podjetje
Vrsta projekta:Prevajanje dokumentov s področja prava in telekomunikacij; sodno overjeni prevodi
Izvirni jezik:slovenščina
Ciljni jezik:angleščina
Obseg:preko 1.000 strani
O projektu:
Naročnik je potreboval sodno overjen prevod preko 800 prevajalskih strani v treh izvodih v relativno kratkem roku enega meseca. Sodni prevod iz slovenskega v angleški jezik je tako z medsebojnim sodelovanjem in usklajevanjem opravila ekipa 10 prevajalcev in 3 lektorjev. Med njimi so bili tako pravniki kot lingvisti. Naši projektni vodje so z uspešnim načrtovanjem celotnega postopka, koordinacijo in korektnim sodelovanjem vseh udeleženih uspeli projekt končati v dogovorjenem roku.
Medicina
Končni naročnik:Evropska komisija, Direktorat za prevajanje
Vrsta projekta:Projekt GMDN (Global Medical Device Nomenclature); prevod in lektura
Izvirni jezik:angleščina
Ciljni jezik:slovenščina
Obseg:preko 4.000 strani
O projektu:
V letu 2008 smo podpisali 4-letno pogodbo za prevajanje projekta GMDN (enotno poimenovanje medicinskih pripomočkov). Besedilo je bilo specifično s področja medicine. V projekt smo zato vključili 3 usposobljene strokovnjake, prevajalce z izobrazbo s področja medicine z dolgoletnimi prevajalskimi izkušnjami. Pri projektu smo si pomagali s prevajalskim programom Across in tako dosegli večjo kakovost prevoda, doslednost terminologije in stroškovno učinkovitost. Ob koncu projekta je naročnik izmed vseh jezikov še posebej izpostavil in pohvalil kakovost slovenskega prevoda.
Telekomunikacije
Končni naročnik:globalni ponudnik storitev mobilnih komunikacij
Vrsta projekta:Prevajanje besedil za mobilne telefone; prevajanje in lokalizacija
Izvirni jezik:angleščina
Ciljni jezik:hrvaščina
Obseg:preko 1.000 strani
O projektu:
Za naročnika od leta 2010 dalje opravljamo storitve prevajanja in lokalizacije besedil za mobilne telefone (ukazi, nizi sporočil, aplikacije …) iz angleškega v hrvaški jezik. Tekste prejemamo trikrat tedensko, prevode pa moramo dostaviti še isti dan. Pri projektu uporabljamo več različnih programskih orodij za prevajanje in lokalizacijo. Delo opravlja zanesljiva ekipa 5 oseb (prevajalci, lektor, projektni vodja), ki z medsebojnim sodelovanjem zagotavlja, da celoten postopek poteka nemoteno ter da je storitev opravljena v ustrezni kakovosti in dogovorjenih rokih.
Bančništvo
Končni naročnik:Večja banka v tuji lasti
Vrsta projekta:Prevajanje naložbenih skladov; sodno overjeni prevodi
Izvirni jezik:angleščina
Ciljni jezik:slovenščina
Obseg:preko 8.000 strani
O projektu:
Gre za sodno overjene prevode različnih naložbenih skladov (delniških, obvezniških, indeksnih) ter letnih poročil iz angleškega v slovenski jezik. Z uporabo prevajalskih programov naročniku zagotovimo kakovosten prevod, dosledno uporabo terminologije, hiter in stroškovno optimalen prevod.
Tehnika
Končni naročnik:Prevajalski center za organe Evropske unije
Vrsta projekta:Projekt NEMO (blagovne znamke); prevod in lektura
Izvirni jezik:Vsi jeziki Evropske unije (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, FI, SV)
Ciljni jezik:slovenščina
Obseg:preko 13.000 strani
O projektu:
S projektom prevajanja opisov blagovnih znamk smo pričeli septembra 2011. Vsak teden v povprečju prejmemo okrog 250 strani za prevajanje v slovenščino, končane prevode pa moramo dostaviti v tednu dni. Pri projektu sodeluje stalna ekipa 30-35 prevajalcev in lektorjev. Pri projektu vsi sodelujoči uporabljajo prevajalski program NEMO, ki je specifičen prav za ta projekt.
Tehnika
Končni naročnik:Robert Bosch
Vrsta projekta:Prevajanje tehničnih besedil; prevod in lektura
Izvirni jezik:angleščina, nemščina, hrvaščina
Ciljni jezik:slovenščina
Obseg:preko 5.000 strani
O projektu:
Z naročnikom sodelujemo že od leta 2003. Opravljamo večinoma pisne prevode predstavitvenih brošur in navodil za uporabo za različne proizvode in naprave.
Tehnika
Končni naročnik:Belimed
Vrsta projekta:Prevajanje tehničnih besedil; prevod in lektura
Izvirni jezik:angleščina, nemščina, slovenščina
Ciljni jezik:slovenščina, ruščina, angleščina, poljščina, nizozemščina, francoščina
Obseg:preko 300 strani
O projektu:
Z naročnikom sodelujemo od leta 2009. Opravljamo večinoma pisne prevode navodil za uporabo za različne proizvode in naprave.