Konferenčno tolmačenje


Kaj je konferenčno tolmačenje?

Konferenčno tolmačenje se izvaja na konferencah, okroglih mizah in podobnih srečanjih, kjer sodeluje večje število udeležencev. Pri tem se lahko izvaja simultano tolmačenje, konsekutivno tolmačenje ali kombinacija obojega.

Simultano tolmačenje je primerno za daljše dogodke z večjim številom udeležencev in jezikov. Konsekutivno tolmačenje trajanje dogodka močno podaljša, zato za takšne priložnosti največkrat ni primerno. Običajno se uporablja na manjših sestankih in srečanjih, še posebej, če je potrebna zelo velika natančnost pri podajanju informacij, na primer na sodiščih ali pri pomembnih poslovnih pogovorih.

Na AdriatIQi vam lahko zagotovimo konferenčno tolmačenje za več kot deset najbolj pogostih jezikov, ki se uporabljajo tudi pri nas: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, srbščina, bosanščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina, makedonščina in ruščina.

Če potrebujete tolmačenje za druge jezike, se obrnite na naše sodelavce, ki vam bodo znali svetovati in poiskati pravo rešitev za vas.

Kako organizirati konferenčno tolmačenje?

Organizacija konferenc in drugih večjih srečanj je zahtevna in stresna naloga. Če govorci in udeleženci prihajajo iz tujine, je za končni uspeh zelo pomembno tudi kakovostno tolmačenje in primerna oprema. Za pomoč pri organizaciji tolmačenja smo za vas pripravili nekaj koristnih nasvetov:

  • Zagotovite zadostno število tolmačev in potrebno tehnično opremo za konferenčno tolmačenje. Pri AdriatIQi prevzamemo celotno skrb za izvedbo tolmačenja in zagotovimo vso potrebno opremo.
  • Poskrbite za to, da bodo tolmači pravočasno prejeli gradivo z vašega srečanja. Z govorci in predavatelji se dogovorite, da vam svoje govore in predstavitve posredujejo vnaprej, prav tako tudi video gradivo, raziskave in drugo, kar bodo uporabili pri svojem nastopu. Tolmače vnaprej opozorite na morebitne težavne teme in specifične izraze.
  • Če je srečanje strokovno zelo zahtevno, pred izvedbo priporočamo sestanek med govorci in tolmači, kjer se bodo lahko pogovorili o terminologiji in razčistili morebitne nejasnosti. V vsakem primeru pa je dobro, da je vsaj pred začetkom srečanja na voljo nekaj časa, ko se lahko govorci in tolmači pogovorijo o morebitnih dilemah.
  • Govorce obvestite, da bo na srečanju potekalo tolmačenje in jih prosite, da to upoštevajo pri svojih nastopih.
  • Pred začetkom dogodka že pred prihodom udeležencev preizkusite delovanje tehnične opreme.

Nasveti za govorce pri konferenčnem tolmačenju

Govorci se morajo pri svojem nastopu vsak delno prilagoditi delu tolmača. Pri tem priporočamo:

  • Pred začetkom dogodka si vzemite čas za kratko srečanje z ekipo tolmačev, na katerem vam bodo lahko zastavili morebitna vprašanja, vi pa jih boste lahko opozorili na posebnosti v vašem nastopu.
  • Če radi začinite svoj nastop s humorjem, se o tem prej posvetujte s tolmačem, saj je šale pogosto težko prevesti tako, da ohranijo smisel.
  • Če bo tolmačenje konsekutivno, se dogovorite s tolmačem glede načina njegovega dela, še posebej o tem, kako pogosto morate delati premore v govoru.
  • Pri poslovnih sestankih in drugih manjših srečanjih je pomembno, da vzpostavite oseben stik s sogovorniki. Zato vedno nagovarjajte njih, čeprav vas ne razumejo. Nikoli ne naslavljajte tolmača. Ko govorijo oni, jim sledite s pogledom in zanimanjem na obrazu.
  • Govorite počasi in jasno.

Prosim za informativno ponudbo

PONUDBA


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close