Prevodi v hrvaščino


Prevajalci v Sloveniji zaradi naših poslovnih, turističnih in drugih povezav s sosednjo Hrvaško zelo pogosto opravljajo tudi prevode v hrvaščino z različnih strokovnih področij. Prevodi v hrvaščino zahtevajo posebej izurjene prevajalce, ki jim je hrvaški jezik materni jezik, ali prevajalce, ki so formalno izobraženi v hrvaškem jeziku.

Informativno ponudbo za prevode v hrvaščino naročite tukaj.

 

Hrvaški jezik

Jezikovna družina: indoevropski jeziki, slovanski jeziki, hrvaščina
Hrvaščina je južnoslovanski jezik, ki je tesno povezan z bosanščino in srbščino. Za razliko od srbščine, ki v pisani obliki uporablja tako cirilico kot latinico, pa hrvaščina pozna samo latinico. Poleg abecede se hrvaščina od srbščine razlikuje tudi v slovnici, jeziku in naglaševanju. Namesto hrvaščine je bila včasih v rabi srbohrvaščina, ki je bila skupni, krovni izraz za srbščino, bosanščino in hrvaščino.
Uradni jezik: Bosne in Hercegovine, Hrvaške
Jezikovna koda: ISO 639-1: HR
Prevajalci hrvaščine
Naša baza vključuje več kot 50 strokovnjakov za hrvaški jezik. V skladu z AdriatIQino politiko kakovosti prevod v zahtevani jezik, če je le mogoče, opravi rojeni govorec hrvaščine s prebivališčem na Hrvaškem.
Zaposlujemo le strokovnjake z univerzitetno diplomo iz jezikoslovja in/ali izkušnjami na različnih področjih prevajanja.
Naše delo temelji na sistemu zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, v skladu s katerim tudi neprestano izboljšujemo način vodenja projektov ter izbiro izvajalcev storitev. AdriatIQa ima lasten sistem testiranja prevajalcev. Naše zahteve se nanašajo na dokončano jezikoslovno izobrazbo, prevajalci morajo imeti vsaj 3 leta izkušenj na področju prevajanja, reference drugih delodajalcev, uspešno pa morajo opraviti tudi testne prevode.
Med našimi prevajalci za hrvaški jezik je kar nekaj sodnih tolmačev, saj samo ti smejo opravljati prevode, za katere je potrebna sodna overitev, ter storitve tolmačenja v okviru postopkov na sodišču.
 
Prevajanje hrvaščine
  1. Vsak prevod, ki vključuje hrvaški jezik, ima najmanj tri fazeprevajanje, urejanje in lektoriranje.
  2. Prevajalci uporabljajo prevajalska orodja, kot so Trados, Across, Wordfast itd., kar zagotavlja konsistentnost terminologije.
  3. Ker se zavedamo, kako pomembni so varnost, shranjevanje in zaupnost podatkov, končane prevode shranjujemo na strežniku. To pomeni, da bomo prevod, ki ste ga izgubili, lahko našli v svojem elektronskem arhivu.
  4. Naši projektni vodje so izobraženi in strokovno usposobljeni sodelavci, ki stremijo k brezhibnemu opravljanju storitev ter neprestano izpopolnjujejo svoje znanje na področju večjezikovnega projektnega vodenja.
  5. Zavarovanje poklicne odgovornosti v primeru nepravilnih prevodov – zavarovalnica bo oškodovani stranki povrnila stroške za povzročeno škodo. Do sedaj pri AdriatIQi ne beležimo takšnih primerov, vendar pa vam to zavarovanje zagotavlja še dodatno jamstvo.
  6. Delujemo na globalni ravni – ponašamo se s 13-letnimi mednarodnimi delovnimi izkušnjami, saj imamo stranke in prevajalce na vseh celinah.
  7. Dodatne storitve: urejanje oblike prevoda, priprava prevoda za tisk. Ko besedilo oddate v prevod, se lahko dogovorite, da vam ga izdelamo v obliki, ki bo že takoj pripravljena za tiskanje (storitve DTP). 
Področja prevajanja
Pri AdriatIQi vam nudimo prevajanje s številnih področij, kot so ekonomija, finance, medicina, farmacija, strojništvo in tehnologija, strojna in programska oprema, znanost, kmetijstvo, avtomobilizem, dokumenti Evropske unije, pravo, bančništvo, vladna in gospodarska besedila, oglaševanje, komunikacije, odnosi z javnostmi, logistika, gradbeništvo …
 
Zaupnost
Z našimi strankami imamo sklenjene pogodbe, s katerimi se še posebej zavezujemo k zagotavljanju visokokakovostnih prevodov, upoštevanju rokov ter zaupnosti. Pogodbe s klavzulo zaupnosti imamo sklenjene tudi z vsemi našimi prevajalci in sodelavci.
 
Roki
Izvajanje storitev prilagajamo željam svojih strank. Na tem mestu je ključnega pomena hitrost izvajanja storitev. Zato smo vam v nujnih primerih na voljo tudi izven delovnega časa. Kakovost in hitrost sta glavna razloga, da nam stranke zaupajo.
 
Prevajalske storitve za hrvaščino
Poleg standardnih programov za delo z besedili, npr. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) in Adobe, uporabljamo tudi specializirana prevajalska orodja, kot so Across, SDL Trados, Wordfast ipd., kar nam omogoča gradnjo terminoloških baz za posamezno stranko.
Zagotovimo vam lahko tudi nekaj dodatnih storitev, kot so lokalizacija spletnih strani in programske opreme, sinhronizacija in podnaslavljanje filmov in avdio posnetkov ter zvočno urejanje in post-produkcija avdio posnetkov z uporabo profesionalnega studijskega sistema ProTools 5.0.
Za več podrobnosti o
  • lokalizaciji programske opreme
  • lokalizaciji spletnih strani in multimedijskih aplikacij
  • razvoju programske opreme
nas kontaktirajte na info@adriatiqa.com.
prevodi v hrvaski jezik

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close