Scroll Top

Kakovost

Kakovost je za nas na prvem mestu. Ko vam izročimo prevod, mora vedno biti brezhiben. Zato sodelujemo z najboljšimi in preizkušenimi prevajalci, ki so jezikoslovci ali naravni govorci jezikov, v katere prevajajo. Številni med njimi obvladujejo tudi strokovno izrazoslovje z različnih področij. Preden prevod prejmete vi, ga pregleda še lektor, ki poskrbi za njegovo popolno jezikovno pravilnost.

Svojo kakovost smo že večkrat potrdili tudi pred zunanjimi ocenjevalci:
 • Naša ekipa je že od maja 2002 nosilec certifikata za vodenje kakovosti v skladu s standardom ISO 9001.
 • Poslujemo v skladu s standardom kakovosti za prevajalske storitve ISO 17100:2015, ki podrobno opredeljuje postopek izvajanja naročil, pogoje poslovanja, pogodbe in organizacijo prevajalskega postopka za zagotovitev kakovostne storitve prevajanja.
 • Popolno varnost zaupnih podatkov, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, zagotavljamo s kriteriji varovanja podatkov po standardu ISO 27001.
 • Smo nosilec certifikata odgovornega ravnanja do okolja ISO 14001.

V letih svojega delovanja smo razvili utečen sistem dela, s katerim v vsakem trenutku sledimo zastavljenim standardom. Je enostaven za naročnike in učinkovit pri sodelovanju med prevajalci in vodji projekta. Pri prevajanju uporabljamo specializirana programska orodja, zato dosegamo popolno konsistentnost, natančnost in hitrejše prevajanje.

Certifikat kakovosti ISO 9001:2015

Certifikat kakovosti ISO 9001:2015 potrjuje, da se držimo zastavljenih smernic kakovosti. Smernice tega standarda zagotavljajo širok nabor prevajalskih storitev z nenehnim nadzorom nad njihovo kakovostjo. Vse od prejema certifikata leta 2002 ga s skupino internih revizorjev preverjamo enkrat letno, vsaka tri leta pa ustreznost poslovanja preverjajo še zunanji revizorji.

Pišite nam ali pa nas obiščite. Adriatiqa

  Podjetje / Ime (*)
  Telefonska številka
  E-naslov (*) Kako vam lahko pomagamo?

  Največja velikost naložene datoteke ne sme presegati 20 MB.

  S certifikatom potrjujemo, da vsi naši postopki potekajo po sistemu vodenja kakovosti v skladu s predvidenim standardom. S tem vzpostavljamo partnerske odnose z naročniki, svojim sodelavcem pa omogočamo osebnostno rast ob hkratnem doseganju rasti podjetja.

  ISO_9001_2015_SL_ATE Globalis

  Politika upravljanja kakovosti in okoljskega upravljanja 2020-2024

  Standard kakovosti za prevajalske storitve ISO 17100:2015

  Standard ISO 17100:2015 je nadomestil predhodno veljaven evropski standard za prevajalske storitve EN 15038:2006. Podrobno opredeljuje vse zahteve za zagotovitev kakovostne storitve prevajanja. To vključuje tudi postopek izvajanja prevajalskih naročil, pogoje poslovanja, pogodbe in organizacijo prevajalskega postopka.

  Standard določa zahteve za ponudnike prevajalskih storitev v zvezi s človeškimi in tehničnimi viri, kakovostjo, projektnim vodenjem, okvirnimi pogodbenimi pogoji in postopki zagotavljanja storitev. Opredeljuje tudi osnovni prevajalski postopek in druge vidike, povezane z zagotavljanjem tovrstne storitve.

  Certifikat kakovosti za prevajalske storitve ISO 17100:2015

  Sistem zagotavljanja varovanja informacij ISO 27001

  Pri svojem delu se srečujemo s številnimi zaupnimi podatki. Njihovo popolno varnost zagotavljamo sistemsko, s spoštovanjem serije kriterijev po standardu ISO 27001. Ti vključujejo obvladovanje vseh vidikov varnosti podatkov, zato naročnikom lahko zagotovimo njihovo popolno zaupnost.

  ISO_27001_2013_SL_ATE Globalis

  SL_ISMS_Politika_2020-2024

  Standard varovanja okolja ISO 14001

  Cilji in pričakovanja tega standarda se nanašajo na stalno izboljševanje ekološke bilance z zmanjševanjem emisij, odpadkov in odpadnih vod. Podlago za sistem ravnanja z okoljem v našem podjetju sestavlja zavestno in varčno ravnanje vseh zaposlenih z viri ter uporaba obnovljivih virov energije.

  ISO_14001_2015_SL_ATE Globalis