Scroll Top

Besedila, za katera potrebujete prevode, pošljete izbrani prevajalski agenciji in se dogovorite za rok prevoda. Potem pa, čeprav prevajalci trdo delajo, prihaja do nepričakovanih zamud pri končanju projekta. Se je kaj podobnega že kdaj zgodilo tudi vašemu podjetju? Potem ste v sodelovanju s prevajalsko agencijo morda zagrešili eno izmed petih pogostih napak, ki povzročajo zamude pri prevodih. Pa poglejmo, katere so te napake in kako jih lahko preprečite.

 

#1: Nedorečena pogodba oziroma dogovor o projektu

Pri tem gre predvsem za nedoslednosti pri dogovoru o tem, v katerih jezikih potrebujete prevode (če gre za prevod v več jezikov) in časovni razpored le-teh ter za površne dogovore glede cene različnih prevodov. Vso dodatno pogajanje o teh zadevah krade dragocen čas (tako vam kot tudi ponudniku prevajalskih storitev), zato jih jasno opredelite še pred začetkom dejanskega prevajanja.

 

#2: Nejasno določene zadolžitve na obeh straneh

V velikih in zahtevnih projektih je nujna stalna komunikacija med naročnikom in prevajalsko agencijo. V praksi pa se prevečkrat zgodi, da podjetja ne določijo ene osebe, ki bo odgovorna za to komunikacijo, temveč komunicirajo kar vsi povprek, kar seveda ustvarja zmedo in včasih povzroča tudi napake. Prav tako je pomembno, da se pri sodelovanju z agencijo določi enega izmed tamkajšnjih zaposlenih, ki bo jasno zadolžen za komunikacijo z vašim podjetjem.

 

#3: Nejasen dogovor o dostavi prevedenih besedil

Spet gre za problem, ki se pogosto pojavlja pri velikih in zahtevnih projektih. Pri teh je namreč veliko različnih besedil, ki jih agencija morda prevede in dostavi ob različnih časih ter morda tudi v različnih formatih, pri pošiljanju in sprejemanju pa zato včasih nastane velika zmeda. Problem zlahka rešite tako, da ob začetku sodelovanja jasno opredelite časovni razpored in vnaprej določite v točno kakšni obliki potrebujete različna besedila.

 

#4: Tehnični zapleti

Če v podjetju uporabljate posebno programsko opremo, kamor boste v končni fazi vstavili prevedena besedila, lahko hitro pride do tehničnih zapletov. Način uporabe teh besedil morate zato predstaviti prevajalski agenciji in po potrebi tudi podučiti prevajalce o specifikah sistema, ki ga uporabljate, da se ne bi zgodilo, da oblika prevedenih besedil na koncu ne bo združljiva z vašo programsko opremo in bodo potrebni dodatni popravki. Popravki, ki bodo vam ali pa prevajalski agenciji seveda vzeli precej dodatnega časa.

 

#5: Zapleti pri končni odobritvi prevedenih besedil

Morda gre celo za najbolj pogost zaplet, pri katerem se po že opravljenem prevodu z agencijo in tudi znotraj podjetja ne morete zediniti o tem, ali je prevod ustrezen. Za preprečitev teh zapletov je dobro, da znotraj podjetja določite osebo oziroma ekipo, ki bo učinkovito poskrbela za takojšen pregled, hkrati pa s prevajalsko agencijo že vnaprej točno določite, kako boste ocenili kakovost prevoda in kaj natanko pričakujete.