7 zanimivosti o bosanskem jeziku, ki bi jih morali poznati

Bosanski jezik, tako kot mnogi drugi jeziki s področja nekdanje Jugoslavije, spada med tiste jezike, ki jih vsi dobro poznamo. Relativno dobro ga razumemo, večinoma se (sploh nekoliko starejše generacije) zlahka v njem tudi kaj zmenimo – a ko je treba kaj resnejšega spisati v tem jeziku, večinoma odpovemo. Dejstvo je, da gre za jezik, ki je zelo podoben hrvaškemu in srbskemu jeziku, vendar pa obstajajo tudi nekatere pomembne razlike med vsemi jeziki. Ste pripravljeni, da jih spoznate?

 

#1: Bosanski jezik govori okoli 3 milijoni ljudi

Glede točnega števila govorcev bosanskega jezika je sicer resda kar nekaj dvomov, a na splošno naj bi veljalo, da bosanski jezik govori okoli tri milijone ljudi po celem svetu. Večina govorcev živi na območju Bosne in Hercegovine ter okoliških držav, sicer pa se bosanski jezik govori tudi na drugih predelih sveta, kot so denimo Turčija, Združene države Amerike in zahodna Evropa.

 

#2: Bosanski jezik se govori predvsem v Bosni in Hercegovini, pa tudi drugje

Bosanski jezik je eden od treh uradnih jezikov v Bosni in Hercegovini, kjer med uradne jezike spadata še hrvaščina in srbščina. Bosanski jezik je tudi eden od uradnih jezikov v Črni Gori. Poleg tega ima priznan tudi status manjšinskega jezika v Srbiji, na Hrvaškem, na Kosovu in v Severni Makedoniji.

 

#3: Bosanski jezik spada med indoevropske jezike

Znotraj te skupine se nahaja v dobro znani družbi slovanskih jezikov. Enako kot tudi drugi slovanski jeziki pa tudi bosanščina pozna tikanje in vikanje; tega razlikovanja številni drugi svetovni jeziki denimo ne poznajo.

 

#4: Bosanščina v številkah

Bosanska abeceda ima 30 črk, pet samoglasnikov in 25 soglasnikov. Bosanski jezik pozna tri sklone (moškega, ženskega in srednjega), dve števili (ednino in množino, čeprav se občasno pojavljajo tudi ostanki dvojine) ter sedem sklonov.

 

#5: Bosanščina pozna štiri glavna narečja

Mednje spadajo zahodno bosansko narečje, vzhodno bosansko narečje, vzhodno hercegovsko narečje in zetsko-južnosandžaško narečje.

 

#6: Bosanski jezik uporablja dve različni vrsti pisave

Prva je latinica, druga pa cirilica. Dejstvo je, da se cirilica uporablja vse manj, kar je dobra novica za vas, če spadate med mlajše generacije. Starejše generacije so se cirilice namreč še učile v šoli, za mlajše generacije pa je ta pisava španska vas.

 

#7: Bosanščina vsebuje številne besede iz drugih jezikov

Bosanščina vsebuje besede, ki izvirajo iz turškega in arabskega jezika ter perzijskih jezikov. To je tudi glavna razlika med bosanščino ter denimo hrvaškim in srbskim jezikom. Bosanski jezik ima tako več orientalskih vplivov kot ostali jeziki nekdanje Jugoslavije, kar je jasno razvidno iz besedišča. Poleg tega je v bosanskem jeziku tudi več germanizmov, kar prav tako ni tako značilno za denimo srbski in hrvaški jezik.