7 zanimivosti o srbskem jeziku, ki bi jih morali poznati

Čeprav že kar lep čas ne živimo več v isti državi, se Slovenci v Srbijo še vedno radi napotimo, najpogostejši so verjetno izleti v glavno mesto Srbije, Beograd. Ta ni priljubljen le med mladimi kot dobro znana prestolnica zabave, pač pa med vsemi generacijami. Seveda ne moremo mimo dejstva, da imajo številna slovenska podjetja tesne vezi s srbskimi podjetji in da z njimi že dolgo dobro sodelujejo. A kako dobro v resnici poznamo srbščino? Jo znamo dovolj dobro razlikovati od hrvaščine? Kljub številnim podobnostim gre namreč za zelo različna jezika. Vzemimo si torej nekaj časa, da spoznamo srbščino in njene posebnosti.

 

#1: Srbski jezik govori kar okoli 12 milijonov ljudi

Čeprav srbski jezik govori kar okoli 12 milijonov ljudi, je ta materni jezik le za okoli 7 milijonov ljudi. Ti v glavnem živijo v Srbiji, takšnih je denimo dobrih 6 milijonov. A veliko govorcev srbskega jezika je tudi drugje po svetu.

 

#2: Srbski jezik lahko slišimo v številnih državah po celem svetu

Največ govorcev srbskega jezika zunaj Srbije najdemo v Bosni in Hercegovini, tam naj bi jih živelo kar 1,3 milijona. Govorci srbskega jezika sicer živijo tudi v Albaniji (okoli 300.000 ljudi), v Črni Gori (okoli 265.000 ljudi), na Hrvaškem (okoli 53.000 ljudi), v Makedoniji (okoli 33.000 ljudi), v Romuniji (okoli 27.000 ljudi), v Turčiji (okoli 20.000 ljudi), pa tudi v Rusiji, na Madžarskem in v številnih mestih zahodne Evrope.

 

#3: Srbščina je uradni jezik tudi zunaj Srbije

Srbščina je seveda uradni jezik v Srbiji, poleg tega pa enega od uradnih jezikov predstavlja tudi v drugih državah. Mednje denimo spadajo Bosna in Hercegovina, Črna gora in Kosovo. Poleg tega je tudi priznan manjšinski jezik v določenih drugih državah, mednje spadajo Hrvaška, Madžarska, Slovaška, Češka, Severna Makedonija in Romunija.

 

#4: Srbščina v številkah

Srbska abeceda ima 30 črk, 5 samoglasnikov in 25 soglasnikov. Mednje spadajo tudi tri dvočrkja (nj, lj in dž). Srbščina pozna sedem sklonov in tri slovnične spole, dvojina v srbskem jeziku pa se je skozi leta skorajda izgubila, ohranila se je le še v redkih narečjih.

 

#5: Srbski jezik je precej podoben hrvaškemu in bosanskemu

A to ste zagotovo že vedeli. Vseeno pa med jeziki obstajajo tudi številne razlike, ki takoj razkrijejo, kako dobro v resnici poznate različne jezike. Čeravno večina besed izhaja iz enakih virov, pa je do številnih razlik prišlo tudi zato, ker si je srbščina veliko besed izposodila iz ruskega jezika in iz zahodno evropskih jezikov.

 

#6: Uradna pisava srbskega jezika je cirilica

Ta je verjetno tudi največja ovira za vse, ki bi se želeli naučiti srbskega jezika. Dejstvo je namreč, da je cirilica precej drugačna od latinice, ki smo je vajeni, zato se je ni najbolj enostavno naučiti. Če ste v šolo hodili še v nekdanji Jugoslaviji, se je morda še malce spomnite, če pa ste se rodili kasneje, pa je cirilica za vas verjetno prava španska vas.

 

#7: Je prav New York ali Nju Jork?

V srbskem jeziku vsekakor slednje! Verjetno smo vsi prvič kar malce začudeno pogledali, ko smo videli takole zapisano tuje ime, vendar pa je v srbskem jeziku to nekaj povsem običajnega. Srbščina se pri lastnih imenih namreč vedno poslužuje transkripcije. No, vsaj glede izgovorjave tako ni prav nobenega dvoma, kajne?