Ali znate pravilno zapisati ime svojega podjetja?


Pa ne le ime, tudi druge informacije, kot so naslov, kontaktni podatki in drugi uradni poslovni podatki? Prepričani smo, da menite, da jih znate zapisati prav, uporaba v praksi pa pogosto kaže drugačno sliko, saj se podjetja v svojih predstavitvah ne ravnajo po predpisih in veljavnih normah, zato lahko včasih delujejo neresno in neprofesionalno. Vas torej zanima, kako pravilno predstaviti svoje ime v pisni obliki?

 

Naziv podjetja

Pa začnimo pri osnovah – nazivu vašega podjetja. Pri tem gre predvsem za vprašanje uporabe kratic, ki določajo oblike gospodarskih družb: jih pišemo stično (torej Podjetje za pravilno rabo slovnice d.o.o) ali nestično (Podjetje za pravilno rabo slovnice d. o. o.)?

Glede na to, da pravopis in Zakon o gospodarskih družbah pri tej dilemi navajata različna pravila, ni prav nič čudnega, da so podjetja glede teh kratic pogosto zmedena. Zakon o gospodarskih družbah namreč določa, da mora biti za imenom podjetja oznaka gospodarske družbe zapisana stično, torej d.o.o. za družbe z omejeno odgovornostjo, d.n.o za družbe z neomejeno odgovornostjo, d.d. za delniške družbe, s.p. za samostojne podjetnike in podobno. Pravopis pa določa, da okrajšave besednih zvez vedno pišemo s presledkom za vsako okrajšano besedo, torej d. o. o., s. p. itd.

Dokler obeh predpisov ne uskladimo, vam preostane le to, da se pri izbiri ravnate po zdravi pameti: kadar pišete državnim institucijam, bi bilo morda bolj smiselno uporabljati stično obliko, ki se uporablja tudi v Zakonu o gospodarskih družbah, kadar pa javnosti predstavljate svoje podjetje, pa se držite slovničnih pravil.

 

Kaj pa kontaktni podatki?

Kontaktnih podatkov pravzaprav sploh ne bi smelo več biti, saj se v strokovnih krogih vse bolj priporoča uporaba besede stik namesto tujke kontakt. To pomeni, da bi lahko namesto kontaktnih podatkov navajali podatke za stik oziroma pogosto frazo kontaktirajte nas nadomestili s frazo stopite v stik z nami. Podobno bi naj opustili tudi tujko e-mail in jo zamenjali z e-pošto, pri navajanju telefonskih številk pa se najpogosteje uporablja okrajšava tel. ali tel. št.

Mimogrede: pri navajanju telefonskih številk se uveljavlja praksa, da jih navajamo v nizih zaradi lažje berljivosti. Torej: 01 100 10 00 (namesto 011001000) oziroma 031 031 031 za mobilne številke (namesto 031031031).

 

Številke, ki jih uporabljajo državne institucije za označevanje podjetij

S tem mislimo predvsem na davčne in matične številke podjetij, ki jih za razliko od telefonskih številk vedno pišemo stično, torej SI11111111.

 

Naslov ali sedež podjetja

Pravilen zapis naslova podjetja v dopisih je videti tako:

Podjetje za pravilno rabo slovnice d. o. o.

Slovenska cesta 1

1000 Ljubljana

 

Če pa naslov navajate sredi besedila, vsako posamezno enote ločite z dodatno vejico, torej: v Podjetju za pravilno rabo slovnice d. o. o., Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana smo v lanskem letu…

 

Upamo, da smo razrešili vse morebitne nejasnosti. Sicer pa stopite v stik z nami in vam bomo z veseljem pomagali. :-)   Veliko jezikovnih zagat pa smo že pojasnili v zavihku Jezikovni kotiček, vabljeni k branju!

 

13663771_m

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close