Pa ne le ime, tudi druge informacije, kot so naslov, kontaktni podatki in drugi uradni poslovni podatki? Prepričani smo, da menite, da jih znate zapisati prav, uporaba v praksi pa pogosto kaže drugačno sliko, saj se podjetja v svojih predstavitvah ne ravnajo po predpisih in veljavnih normah, zato lahko včasih delujejo neresno in neprofesionalno. Vas torej zanima, kako pravilno predstaviti svoje ime v pisni obliki?

 

Naziv podjetja

Pa začnimo pri osnovah – nazivu vašega podjetja. Pri tem gre predvsem za vprašanje uporabe kratic, ki določajo oblike gospodarskih družb: jih pišemo stično (torej Podjetje za pravilno rabo slovnice d.o.o) ali nestično (Podjetje za pravilno rabo slovnice d. o. o.)?

Glede na to, da pravopis in Zakon o gospodarskih družbah pri tej dilemi navajata različna pravila, ni prav nič čudnega, da so podjetja glede teh kratic pogosto zmedena. Zakon o gospodarskih družbah namreč določa, da mora biti za imenom podjetja oznaka gospodarske družbe zapisana stično, torej d.o.o. za družbe z omejeno odgovornostjo, d.n.o za družbe z neomejeno odgovornostjo, d.d. za delniške družbe, s.p. za samostojne podjetnike in podobno. Pravopis pa določa, da okrajšave besednih zvez vedno pišemo s presledkom za vsako okrajšano besedo, torej d. o. o., s. p. itd.

Dokler obeh predpisov ne uskladimo, vam preostane le to, da se pri izbiri ravnate po zdravi pameti: kadar pišete državnim institucijam, bi bilo morda bolj smiselno uporabljati stično obliko, ki se uporablja tudi v Zakonu o gospodarskih družbah, kadar pa javnosti predstavljate svoje podjetje, pa se držite slovničnih pravil.

 

Kaj pa kontaktni podatki?

Kontaktnih podatkov pravzaprav sploh ne bi smelo več biti, saj se v strokovnih krogih vse bolj priporoča uporaba besede stik namesto tujke kontakt. To pomeni, da bi lahko namesto kontaktnih podatkov navajali podatke za stik oziroma pogosto frazo kontaktirajte nas nadomestili s frazo stopite v stik z nami. Podobno bi naj opustili tudi tujko e-mail in jo zamenjali z e-pošto, pri navajanju telefonskih številk pa se najpogosteje uporablja okrajšava tel. ali tel. št.

Mimogrede: pri navajanju telefonskih številk se uveljavlja praksa, da jih navajamo v nizih zaradi lažje berljivosti. Torej: 01 100 10 00 (namesto 011001000) oziroma 031 031 031 za mobilne številke (namesto 031031031).

 

Številke, ki jih uporabljajo državne institucije za označevanje podjetij

S tem mislimo predvsem na davčne in matične številke podjetij, ki jih za razliko od telefonskih številk vedno pišemo stično, torej SI11111111.

 

Naslov ali sedež podjetja

Pravilen zapis naslova podjetja v dopisih je videti tako:

Podjetje za pravilno rabo slovnice d. o. o.

Slovenska cesta 1

1000 Ljubljana

 

Če pa naslov navajate sredi besedila, vsako posamezno enote ločite z dodatno vejico, torej: v Podjetju za pravilno rabo slovnice d. o. o., Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana smo v lanskem letu…

 

Upamo, da smo razrešili vse morebitne nejasnosti. Sicer pa stopite v stik z nami in vam bomo z veseljem pomagali. 🙂  Veliko jezikovnih zagat pa smo že pojasnili v zavihku Jezikovni kotiček, vabljeni k branju!