Scroll Top

Kaj pa sploh je centraliziran prevajalski proces? Za razliko od decentraliziranega oziroma razpršenega centraliziran prevajalski proces omogoča izvedbo prevoda od A do Ž pri enem samem ponudniku. To v praksi pomeni, da dela, ki zajema denimo zbiranje besedil v enem samem formatu, dejansko prevajanje, lektoriranje, pregledovanje, dopolnjevanje in podobno, ne razdelimo med več izvajalcev, temveč ga zaupamo enemu samemu, ki delo opravi od začetka to konca. Taki izvajalci so največkrat večje prevajalske agencije. Zakaj pa torej s takim načinom dela lahko prihranite veliko časa in denarja?

 

Skupna platforma

Če prevajalsko delo zaupate enemu samemu izvajalcu, bodo vsi posamezni koraki izvedeni znotraj ene same organizacije, ene platforme dela in tudi enega načina dela. To zagotavlja, da ne izgubljate dragocenega časa s pretvorbami med različnimi sistemi in dodatno komunikacijo med različnimi izvajalci, hkrati pa zmanjša tudi možno število napak.

 

Prevajalski spomin

V centraliziranem prevajalskem procesu, ki poteka v večjih prevajalskih agencijah, se vedno uporablja t. i. prevajalski spomin (v angl. translation memory – TM). Programska oprema TM shranjuje vse pretekle prevode za določenega naročnika, s tem pa pohitri proces prevajanja in tudi pomembno zmanjša stroške prevajanja, saj se v preteklosti že prevedeni deli besedil običajno obračunajo po precej nižjih cenah.

 

Ustrezna terminologija

Pri sodelovanju z večjimi agencijami se pri večjih projektih poskrbi tudi za ustrezno terminologijo, torej za ustrezno prevajanje strokovnih izrazov iz enega v drug jezik. S pomočjo terminoloških slovarjev v centraliziranem prevajalskem procesu zagotovimo, da se uporablja enotna terminologija, s tem pa se ohrani tudi strokovnost in profesionalnost vseh besedil.

 

Lažji pregled nad celotnim procesom

Centralizirano prevajanje pri enem samem izvajalcu omogoča občutno lažji nadzor nad celotno situacijo – tako naročniku kot tudi samemu izvajalcu. Zaradi tega obe strani nekaj pridobita: naročnik že od samega začetka ve, kaj lahko pričakuje ter kdaj in za kakšno ceno bo to dobil, izvajalec pa lahko optimizira svoj proces dela. Pri decentraliziranem procesu pa lahko tako pogosto prihaja do zamud, nesporazumov, povečanih stroškov …

 

Preprečevanje zmede

Ste kdaj že sodelovali na sestanku z več kot le nekaj ljudmi, na katerem je vsak od prisotnih želel prispevati svoje in uveljaviti svoj pogled? Če ste, potem veste, da iz tega hitro nastane velika zmeda. Enako je pri prevajanju. Če sodeluje preveč različnih izvajalcev, vsak skuša vpeljati neko svojo vizijo, zato ni enotne usmeritve, cel proces traja precej dlje, končni izdelek pa je lahko včasih precej nepopoln.

 

Pri sodelovanju z enim samim izvajalcem takšna zmeda ne more nastati. S tem se zgradi tudi obojestransko zaupanje, ki kratkoročno in dolgoročno koristi obema stranema. Ko boste torej naslednjič zagnali velik prevajalski projekt, vam priporočamo, da celoten proces centralizirate in se – če je to le mogoče –  obrnete na enega samega izvajalca, ki vam lahko ponudi celostno storitev.