Scroll Top

Formalna in neformalna angleščina

Verjetno ste že sami opazili, da se nam pri tujih jezikih kaj hitro lahko zgodi, da izjavimo kaj smešnega ali celo malce nerodnega. To ni prav nič nenavadnega, saj pač nismo materni govorci vseh jezikov na svetu, zato ne moremo vseh obvladati enako dobro.

Tako se pogosto dogaja, da slabo ločimo med formalno in tisto bolj neformalno obliko tujega jezika. Včasih se nam zato zgodi, da v formalni poslovni komunikaciji uporabljamo tudi izraze, oblike in ton, ki niso najbolj primerni za posamezno situacijo. Da bi bilo tega v prihodnje čim manj, smo za vas pripravili nekaj zanimivih primerjav formalne in neformalne angleščine, ki vam bodo zagotovo v pomoč pri naslednjem poslovnem sestanku v angleškem jeziku.

Krajšave

Različne krajšave so v neformalnem jeziku zelo pogoste, v angleščini pa je to morda še toliko bolj izrazito. Določene krajšave so tako pogoste, da jih skorajda več ne opazimo, saj smo jih že tako vajeni. Vseeno pa je v formalnem jeziku bolje, da jih ne uporabljamo. Poglejmo nekaj primerov:

 • can’t – cannot
 • don’t – do not
 • shouldn’t – should not
 • couldn’t – could not
 • won’t – will not
 • isn’t – is not
 • aren’t – are not
 • didn’t – did not
 • hasn’t – has not
 • haven’t – have not
 • he’s/she’s – he is/she is
 • they’re – they are
 • it’s – it is
 • it’ll – it will
 • it’d – it would

Frazni glagoli

Frazni glagoli so skupina glagolov, ki skupaj s predlogom ali prislovom tvorijo nov glagol. V neformalni komunikaciji so zelo pogosti in nam neredko olajšajo izražanje, v formalni komunikaciji pa se jim je vseeno bolje izogniti.

Poglejmo nekaj primerov fraznih glagolov, ki jih v uradnem pogovoru ali poslovnem dopisu raje ne uporabljajmo:

 • speak up
 • turn down
 • find out
 • got away
 • run into
 • set off
 • break up
 • check (somebody/something) out
 • give up
 • look after
 • put off
 • work out
 • come across
 • bring up
 • get along

Sleng

Sleng je neformalna govorica, ki jo pogosto uporabljamo – da, uganili ste! – v neformalni komunikaciji, v formalnem okolju pa se ji vsekakor raje izognite. A prav tu lahko nastopi težava. Če sleng v svojem maternem jeziku zlahka prepoznamo in se mu posledično brez težav ognemo, pa v tujih jezikih to ne drži vedno. V tem primeru je namreč običajno precej težje prepoznati jezikovne nianse, ki so maternim govorcem jasne že na daleč. Poglejmo nekaj primerov besed in izrazov, ki spadajo med sleng, ki se mu je v formalni komunikaciji treba izogniti:

 • dude
 • buck
 • chill out
 • bail
 • freak out
 • hang out
 • no biggie
 • y’all
 • lotta
 • dunno

Idiomi

Idiomi so čudovite fraze, ki bogatijo jezik in nam pogosto omogočijo, da izrazimo odtenke, ki jih z običajnim besediščem ne bi mogli. A po drugi strani v formalnem okolju niso najboljša izbira. Ne le zato, ker so pogosto nekoliko bolj »sočni«, pač pa tudi zato, ker so včasih  težki za razumevanje. Če ne vemo, kaj določen idiom pomeni, je včasih namreč težko razbrati njegov pomen – to je še posebej zahtevno za govorce, za katere jezik ni materni. Da bo zapisano ali povedano vsem jasno, je torej bolje, da se idiomom izognemo.

Poglejmo še nekaj primerov idiomov:

 • take a rain check
 • get the cold shoulder
 • spill the beans
 • a piece of cake
 • break the ice
 • on the same page
 • cut to the chase
 • cry over spilled milk
 • take it with a grain of salt
 • needle in a haystack
 • under the weather
 • kill two birds with one stone