Greste ta vikend na Krvavec ali na Krvavca?


Čas je za smučanje! Ampak za to, da se boste lahko spustili po zasneženem pobočju s smučmi na nogah in ravno prav vetra v laseh, se bo prej nanj seveda še treba povzpeti. Boste torej šli na Krvavec ali na Krvavca? Kaj pa na Lovrenc ali na Lovrenca? Pa poglejmo, kaj imata o tem povedati naša stara prijatelja, slovenska slovnica in pravopis …

 

Sklanjanje samostalnikov

Ste kdaj že slišali za živost oziroma neživost samostalnikov? Ta kategorija nam bo pomagala tudi pri tem, da samostalnike, kot sta denimo Krvavec in Lovrenc, pravilno sklanjamo. Pri tem gre za vprašanje, katero obliko uporabiti v tožilniku (Na koga ali kaj grem smučat?).

 

Živi in neživi samostalniki

Splošno pravilo pravi, da je pri živih samostalnikih tožilniška oblika enaka rodilniški, pri neživih pa imenovalniški. Če je Krvavec torej živ, bi bilo pravilno na Krvavca (ker je to rodilniška oblika), če pa je mrtev, pa je pravilno na Krvavec (ker je to imenovalniška oblika).

Občutek za jezik, ki ste se ga priučili v letih uporabe slovenskega jezika, vam najbrž pravi, da je pravilna oblika na Krvavec. In seveda tudi res je!

Potemtakem je Krvavec neživ samostalnik. Zakaj? Pri tem se ne ozirajte preveč na biološko kategorijo živosti, temveč predvsem na to, ali je samostalnik povezan z živim oziroma je nastal od živega.

 

Krvavec in Lovrenc

V prvem primeru smo že povedali, da je pravilna oblika zapisa s predlogom na torej na Krvavec, v drugem primeru pa je pravilno na Lovrenca. Povedano drugače, Krvavec je neživ samostalnik, zato je njegov tožilnik enak imenovalniku. Lovrenc pa je hrib »od Lovrenca« in zatorej povezan z živo osebo, zato je njegov tožilnik enak rodilniku.

 

Uporaba širše

Kategorijo živosti po Slovenskem pravopisu uporabljamo za skupine samostalnikov moškega in srednjega spola, kot so denimo avtomobili, bitja, bolezni, karte, klubi, naprave, planeti in vina. Ti samostalniki so živi (torej povezani z živim), zato jih sklanjamo tako, da je tožilniška oblika enaka rodilniški. Tako boste prodajali golfa, imeli raka, vrgli asa in pili mariborčana.  Še vedno pa se boste povzpeli na Triglav, ker Triglav slovnično gledano pač ni živ. Preprosto, kajne?

krvavec_byAH

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close