Scroll Top

Here ali hear?

Hja, je že tako, da brez angleščine danes ne gre, kaj pravite. Z njo se srečujemo vsakodnevno pri denimo uporabi računalnikov in druge tehnologije, pri gledanju televizije in brskanju po internetu ter seveda tudi v poslovnem svetu, saj je angleščina najbolj razširjen mednarodni poslovni jezik, ki povezuje ljudi z različnih delov sveta. Zna biti pa angleščina včasih tudi precej nagajiv jezik, sploh v primerih podobnih besed, ki pa lahko pomenijo zelo različne stvari in tako v komunikaciji včasih ustvarijo pravi kaos …

 

Compliment in complement

Compliment je samostalnik ali glagol, ki pomeni pohvalo ali pohvaliti. Complement pa je glagol, ki pomeni dopolnjevati. Torej He gave us a nice compliment ali pa We want to complement our offer with something special.

 

Advice in advise

Razlika je spet le v eni črki (oziroma pri govoru v enem glasu), zato pazljivo! Advice je samostalnik, v slovenščini preveden kot nasvet. Advise pa je glagol, ki torej pomeni svetovati. Primera pravilne rabe, da bo še bolj jasno: I need an advice in pa Could you advise me on something.

 

Affect in effect

Podobno kot zgoraj gre tudi tu za razliko med samostalnikom in glagolom. Affect je glagol, ki pomeni vplivati na, effect pa samostalnik, ki pomeni učinek. Torej: We want to affect something to reach the desired effect. Vse jasno? 🙂

 

Further in farther

Če smo povsem odkriti, razlike med tema besedama prav dobro najbrž ne pozna niti večina maternih govorcev angleškega jezika. Ampak mi vsi pa jo odslej bomo, kajne? Besedi imata zelo podoben pomen, vendar se uporabljata v različnih okoliščinah. Farther je tako oznaka za fizično razdaljo, podobno kot v slovenščini denimo beseda dlje. Further pa se ne nanaša na dejansko fizično (ali geografsko) razdaljo, temveč bolj na nadaljevanje nečesa. Podoben izraz v slovenščini bi bil nadalje – denimo v smislu »Če imate še kakšna nadaljnja vprašanja …«. V angleščini bi bila torej pravilna uporaba: He jumped farther than his competitors in pa We have no further questions.

 

Coarse in course

Tokrat imamo opraviti s pridevnikom in samostalnikom. Uganete, kateri je pridevnik? Coarse je pridevnik, ki lahko pomeni nesramen, žaljiv, grob in podobno, odvisno od konteksta. Course pa je samostalnik, ki s prej omenjenim pridevnikom nima kaj veliko skupnega, gre namreč za angleški izraz za smer, tečaj, progo in podobno, spet odvisno od konteksta uporabe.

 

Hear in here

Hear pomeni slišati, here pa tukaj. Nikar torej ne zapišite ali izrecite Hear we have a problem ali We will have our meeting hear at noon.

 

Koliko je takih izrazov?

Zgoraj smo navedli le nekaj primerov; izbrali smo take, ki smo jih nedavno srečali v praksi. Koliko pa je dejansko takih angleških dvojic, ki jih zaradi podobnega zapisa ali izgovora pogosto zamešamo?

 

Na stotine! Če vas tema zanima, se lahko tako še sami podrobneje posvetite izrazom, kot so allowed in aloud, ate in eight, bare in bear, bean in been, capital in capitol, council in counsel, dear in deer, dual in duel ter še številnim drugim naprej po abecedi.