Imate v vašem podjetju terminološki slovar?


Ne glede na to, s katero stroko, industrijo ali znanostjo se v podjetju ukvarjate, se prav gotovo dnevno srečujete s številnimi strokovnimi izrazi – termini, ki povprečnemu človeku ne povedo prav veliko. Vam, vašim sodelavcem, strankam in drugim deležnikom podjetja pa omogočajo, da se natančno, nedvoumno in profesionalno sporazumevate med seboj. Zakaj pa podjetja sploh potrebujejo terminološke slovarje? In še pomembneje – kaj sploh je terminološki slovar?

 

Kaj je terminološki slovar?

Terminološki slovar ni nič drugega kot sistematično urejena zbirka strokovnih izrazov, ki opisujejo in označujejo pojme določenega strokovnega področja. Ker te strokovne izraze označujemo tudi z besedo têrmin (za razliko od termína, ki pomeni izbrano ali določeno časovno obdobje), zbirko imenujemo kar terminološki slovar. Terminološki slovarji pa pogosto ne vsebujejo le strokovnih izrazov v maternem jeziku podjetja, temveč tudi prevode teh izrazov v relevantne tuje jezike, saj mnoga sodobna podjetja dandanes seveda nastopajo tudi na številnih tujih trgih. Zakaj pa je taka zbirka sploh pomembna za podjetja?

 

Prihranek časa

Terminološki slovarji prihranijo ogromno časa številnim oddelkom podjetij, saj z njihovo pomočjo vedno hitro najdejo prave izraze za svoja sporočila, ne glede na to, komu so ta sporočila namenjena. Terminološke slovarje tako s pridom uporabljajo prevajalci, marketinški oddelki, tehnični pisci, inženirji, zaposleni v oddelku za podporo strankam, prodajalci, osebe, odgovorne za odnose z javnostmi, in še bi jih lahko naštevali …

 

Učinkovita komunikacija

Komunikacija v podjetju je težko učinkovita, če nihče pravzaprav sploh ne ve, o čem natanko nekdo drug govori. Tu nastopijo têrmini, ki komunikacijo podjetja na izbranem strokovnem področju poenotijo in olajšajo sporazumevanje – ne le znotraj podjetja, temveč tudi med podjetjem in drugimi javnostmi (denimo kupci, nadzornimi organi, dobavitelji, vlagatelji ipd). Učinkovita komunikacija pa ni koristna le sama po sebi, temveč prinaša še eno veliko dodatno prednost …

 

Manj napak

Zaradi učinkovite komunikacije, ki je podprta z ustreznimi strokovnimi izrazi, nastane manj napak v številnih procesih podjetja – pri proizvodnji, pri pripravi in tiskanju promocijskih materialov, pri  naročilih dobaviteljem materialov in – morda najpomembneje – pri prodaji končnim kupcem, ki je končni cilj vsakega podjetja.

 

Za zaključek …

Izdelava terminološkega slovarja v več jezikih zahteva relativno malo časa in stane malo denarja, sploh če jo primerjamo s številnimi pozitivnimi učinki, ki jih obstoj terminološkega slovarja prinaša podjetju. Kako pa se izdelave terminološkega slovarja sploh lotiti?

Sistematični pristop

Na začetku procesa mora ključno vlogo seveda odigrati vodstvo podjetja, ki v sodelovanju z relevantnimi strokovnjaki določi način izdelave in vpeljave terminološkega slovarja v podjetje. Pri tem mora odgovoriti na vprašanja, kot so: »Kako lahko strokovne izraze pridobimo iz obstoječih dokumentov podjetja?«, »Kako bomo poskrbeli, da bodo na voljo celotnemu podjetju in da jih bodo zaposleni ustrezno uporabljali?« in »Kdo bo poskrbel, da bodo strokovni izrazi na voljo tudi v drugih jezikih?« Za slednje bomo seveda najbolje poskrbeli prevajalci z znanjem iz določenega strokovnega področja …

 

 

 

 

slovarji

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close