Scroll Top

Tujke so povsem sprejemljive in so sestavni del slovenskega jezika. Vendar lahko izboljšamo jasnost besedila, če se izogibamo čezmerni rabi tujk.

Dober pisec odlikuje po tem, da zna zapletene in strokovne zadeve zapisati preprosto, enostavno, vsem razumljivo. In do tega vodi tudi ustrezna izbira besed, pri čemer so tujke pogosto povsem odveč. Slovenske besede imajo večjo predstavno moč in so torej pogosto jasnejše, tujke pa (včasih namerno) ohlapne. Vendar slovenimo le, če to lahko storimo brez prehudega posega v pomen.

Zbrali smo nekaj najpogostejših tujk, ki se uporabljajo v poslovni komunikaciji – in zanje poiskali ustreznejše in lepše slovenske izraze.

 

Včasih je namesto tega……bolje tako:
aktivno, aktivnostidejavno, dejavnosti
angažiratizavzemati se, zavzeti se, prizadevati si, pritegniti
bilateralni (trilateralni, multilateralni)dvostranski (tristranski, večstranski, mnogostranski)
bipartiten (tripartiten …)dvostranski (tristranski …)
ekspertizvedenec, strokovnjak
evidentiratizapisati, zabeležiti
garancijajamstvo, zagotovilo
informacijapodatek, obvestilo, pojasnilo
iniciativapobuda, spodbuda
insolvencaplačilna nesposobnost
investicijanaložba, vlaganje
investitorvlagatelj, naložbenik
kompatibilenzdružljiv
kontekst (v tem kontekstu)s tem v zvezi, v zvezi s tem, pri tem, glede tega
korespondencadopisovanje
kvalitetakakovost
plan, planiratinačrt, načrtovati
potencialnimožni, morebitni, mogoči
prioritetaprednostna naloga, prednostno področje
problemvprašanje, zadeva, težava, zaplet, past
produktizdelek
promoviratispodbujati, pospeševati, podpirati, uveljavljati, olajšati, krepiti, prizadevati si, zavzemati se, (p)oživljati, razširjati …
rezultat (rezultati)izsledek, ugotovitev, izid, izvid, sad, posledica, dosežek, uspešnost, učinkovitost, zmogljivost, delovanje, obnašanje, nastop, izvedba, potek, izhaja, se obnese, nastane …
tekstbesedilo
urgentnonujno
variantarazličica

 

Še več nasvetov za pravilno rabo slovenskega jezika pa si lahko pogledate v razdelku Minuta za jezik in Jezikovnem kotičku.

Skrbimo za lep slovenski jezik!