Izogibajmo se tujkam


Tujke so povsem sprejemljive in so sestavni del slovenskega jezika. Vendar lahko izboljšamo jasnost besedila, če se izogibamo čezmerni rabi tujk.

Dober pisec odlikuje po tem, da zna zapletene in strokovne zadeve zapisati preprosto, enostavno, vsem razumljivo. In do tega vodi tudi ustrezna izbira besed, pri čemer so tujke pogosto povsem odveč. Slovenske besede imajo večjo predstavno moč in so torej pogosto jasnejše, tujke pa (včasih namerno) ohlapne. Vendar slovenimo le, če to lahko storimo brez prehudega posega v pomen.

Zbrali smo nekaj najpogostejših tujk, ki se uporabljajo v poslovni komunikaciji – in zanje poiskali ustreznejše in lepše slovenske izraze.

 

Včasih je namesto tega… …bolje tako:
aktivno, aktivnosti dejavno, dejavnosti
angažirati zavzemati se, zavzeti se, prizadevati si, pritegniti
bilateralni (trilateralni, multilateralni) dvostranski (tristranski, večstranski, mnogostranski)
bipartiten (tripartiten …) dvostranski (tristranski …)
ekspert izvedenec, strokovnjak
evidentirati zapisati, zabeležiti
garancija jamstvo, zagotovilo
informacija podatek, obvestilo, pojasnilo
iniciativa pobuda, spodbuda
insolvenca plačilna nesposobnost
investicija naložba, vlaganje
investitor vlagatelj, naložbenik
kompatibilen združljiv
kontekst (v tem kontekstu) s tem v zvezi, v zvezi s tem, pri tem, glede tega
korespondenca dopisovanje
kvaliteta kakovost
plan, planirati načrt, načrtovati
potencialni možni, morebitni, mogoči
prioriteta prednostna naloga, prednostno področje
problem vprašanje, zadeva, težava, zaplet, past
produkt izdelek
promovirati spodbujati, pospeševati, podpirati, uveljavljati, olajšati, krepiti, prizadevati si, zavzemati se, (p)oživljati, razširjati …
rezultat (rezultati) izsledek, ugotovitev, izid, izvid, sad, posledica, dosežek, uspešnost, učinkovitost, zmogljivost, delovanje, obnašanje, nastop, izvedba, potek, izhaja, se obnese, nastane …
tekst besedilo
urgentno nujno
varianta različica

 

Še več nasvetov za pravilno rabo slovenskega jezika pa si lahko pogledate v razdelku Minuta za jezik in Jezikovnem kotičku.

Skrbimo za lep slovenski jezik!

 

 

slovenscina

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close