Scroll Top

Prevodi v črnogorščino

Črnogorski jezik

AdriatIQa nudi strokovne prevode besedil v črnogorščine in prevode iz črnogorščine v slovenščino. Sodelujemo z izkušenimi prevajalci, ki so specializirani za različna področja. Zagotovimo lahko tako standardne kot tudi overjene prevode. Svoje storitve nudimo podjetjem iz vseh sektorjev (vključno s specializiranimi sektorji: industrijski, tehnični, medicinski, pravni in drugi). Iz črnogorščine lahko prevedemo pogodbo ali pa dokumentacijo podjetja, račune, kataloge, reklamne slogane, poročila, poslovno korespondenco, akte, pooblastila, obrazce in druga gradiva, tudi tajna. Naši prevajalci črnogorskega jezika ne bodo poskrbeli le za pravilnost prevoda, ampak tudi za učinkovitost besedila, njegov ustrezen slog in prilagajanje kulturnemu kontekstu, tako glede samega jezika kot tudi države.

Kdo govori črnogorsko?

Črnogorski jezik uporablja približno 150 tisoč ljudi po vsem svetu. Za veliko večino je to materni jezik. Črnogorski jezik spada v skupino južnoslovanskih jezikov, ki so del velike družine indoevropskih jezikov. Skupaj s srbščino, hrvaščino in bosanščino se pogosto obravnava kot srbohrvaški jezik. Nekateri jezikoslovci pa menijo, da je treba črnogorski jezik obravnavati kot popolnoma ločen jezik. Črnogorski jezik v bistvu uporabljajo le državljani Črne gore. Leta 2007 je črnogorski jezik postal uradni jezik v Črni gori.

Pišite nam ali pa nas obiščite. Adriatiqa

  Podjetje / Ime (*)
  Telefonska številka
  E-naslov (*) Kako vam lahko pomagamo?

  Največja velikost naložene datoteke ne sme presegati 20 MB.

  Zgodovina črnogorščine

  Črnogorski jezik je ena od štirih standardnih različic srbohrvaškega policentričnega jezika. Temelji na štokavskem narečju. Tudi v Deklaraciji črnogorskega centra PEN, ki se ukvarja s promocijo jezika, je zapisano, da »črnogorski jezik ne pomeni sistemsko ločenega jezika, ampak le eno od štirih imen (črnogorski, srbski, hrvaški in bosanski), s katerim Črnogorci imenujejo svoj del štokavskega narečja, ki ga skupno dedujejo Muslimani, Srbi in Hrvati«. Leta 2017 so številni črnogorski pisatelji, znanstveniki, novinarji, aktivisti in druge javne osebnosti iz Črne gore, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije podpisali Deklaracijo o skupnem jeziku, ki pravi, da je v Črni gori, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji knjižni jezik policentričnega tipa, ki je sestavljen iz več različic (podobno kot nemški, angleški in španski). Leta 2009 je bila kot standard razglašena nova črnogorska latinica.

  Črnogorščina v poslu

  Črnogorski jezik bo uporaben predvsem v primeru vzpostavljanja poslovnih odnosov s Črno goro. Zato je pri nastopu na tem trgu izrednega pomena, da poskrbite za strokovne prevode vseh korporativnih gradiv v črnogorski jezik, medtem ko je v primeru uvoza blaga (npr. vina, tj. enega glavnih izvoznih proizvodov Črne gore) na slovenski trg vredno poskrbeti za strokovne prevode iz črnogorščine v slovenščino. Vsekakor bo to prispevalo k uspehu na zahtevnem mednarodnem trgu.

  Prevodi v črnogorščino in iz črnogorščine

  Najpogostejša naročila prevodov v črnogorščino in iz nje:

  standardni in poslovni prevodi v črnogorščino in iz črnogorščine; hitri prevodi; overjeni prevodi; lektoriranje; lokalizacija; prevajanje spletnih strani v črnogorščino; DTP – grafična priprava dokumentov; tolmačenje iz črnogorščine in v črnogorščino – simultano in konsekutivno.