Kam po informacije, ko slovarji niso dovolj?


Kljub temu, da ste s knjižno slovenščino redno v stiku, so slovarji verjetno vseeno vaši dobri prijatelji. Včasih pa niti stari dobri slovarji niso dovolj. Takrat vam na pomoč priskočijo spletni jezikovni korpusi. Med najbolj znanimi in razširjenimi sta FidaPLUS in GigaFida.

FidaPLUS je referenčni korpus slovenskega jezika. Je obsežna elektronska besedilna zbirka, ki obsega vzorčni delež besedil slovenskega jezika. Njen osnovni namen je temeljit vpogled v jezik na najrazličnejših ravneh in področjih. Omogoča natančno raziskovanje slovenskega jezika, kot se je pojavljal v besedilih, objavljenih od leta 1990 do 2006.

GigaFida daje odgovore na posamezne sprotne poizvedbe, hkrati pa tudi podatke o celotni podobi slovenščine. Je nadgradnja FidePLUS.

Registracija je brezplačna, korpusa pa prinašata nov način vpogleda v jezik, ki ga definitivno priporočamo tudi vam.

Korpusi so v veliko pomoč tudi prevajalcem, saj boste s pomočjo teh orodij lahko preverili pristnost in ustreznost prevoda. Korpusi naj bi sicer odražali stanje določenega jezika ali podjezika v danem času in prostoru.

Za prevajalce so posebej zanimivi vzporedni korpusi, ki vsebujejo poravnane stavke izvirnika in njegovega prevoda v enega ali več jezikov. Eden takih je Evrokorpus. Angleško-slovenski korpus  je bil že pred več kot desetimi leti narejen iz pomnilnikov prevodov, ki so nastali v Sektorju za prevajanje Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve z uporabo Tradosovega prevajalskega pripomočka Translator´s Workbench. V zadnjih letih so se razvili še francosko-slovenski, nemško-slovenski, italijansko-slovenski in špansko-slovenski korpus. Zbirka Evrokorpus je nastala, da bi zagotovili čim bolj poenoteno uporabo izrazja pri pripravi slovenske različice pravnih aktov EU, prevodih slovenskih predpisov ter v drugih dokumentih in prevodih.

Tokrat vam torej ponujamo tri povezave, za katere priporočamo, da najdejo mesto med vašimi spletnimi zavihki:

www.fidaplus.net

www.gigafida.net

www.evroterm.gov.si/evrokorpus/

slovarji_zrc-sazu


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close