Scroll Top

Kljub temu, da ste s knjižno slovenščino redno v stiku, so slovarji verjetno vseeno vaši dobri prijatelji. Včasih pa niti stari dobri slovarji niso dovolj. Takrat vam na pomoč priskočijo spletni jezikovni korpusi. Med najbolj znanimi in razširjenimi sta FidaPLUS in GigaFida.

FidaPLUS je referenčni korpus slovenskega jezika. Je obsežna elektronska besedilna zbirka, ki obsega vzorčni delež besedil slovenskega jezika. Njen osnovni namen je temeljit vpogled v jezik na najrazličnejših ravneh in področjih. Omogoča natančno raziskovanje slovenskega jezika, kot se je pojavljal v besedilih, objavljenih od leta 1990 do 2006.

GigaFida daje odgovore na posamezne sprotne poizvedbe, hkrati pa tudi podatke o celotni podobi slovenščine. Je nadgradnja FidePLUS.

Registracija je brezplačna, korpusa pa prinašata nov način vpogleda v jezik, ki ga definitivno priporočamo tudi vam.

Korpusi so v veliko pomoč tudi prevajalcem, saj boste s pomočjo teh orodij lahko preverili pristnost in ustreznost prevoda. Korpusi naj bi sicer odražali stanje določenega jezika ali podjezika v danem času in prostoru.

Za prevajalce so posebej zanimivi vzporedni korpusi, ki vsebujejo poravnane stavke izvirnika in njegovega prevoda v enega ali več jezikov. Eden takih je Evrokorpus. Angleško-slovenski korpus  je bil že pred več kot desetimi leti narejen iz pomnilnikov prevodov, ki so nastali v Sektorju za prevajanje Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve z uporabo Tradosovega prevajalskega pripomočka Translator´s Workbench. V zadnjih letih so se razvili še francosko-slovenski, nemško-slovenski, italijansko-slovenski in špansko-slovenski korpus. Zbirka Evrokorpus je nastala, da bi zagotovili čim bolj poenoteno uporabo izrazja pri pripravi slovenske različice pravnih aktov EU, prevodih slovenskih predpisov ter v drugih dokumentih in prevodih.

Tokrat vam torej ponujamo tri povezave, za katere priporočamo, da najdejo mesto med vašimi spletnimi zavihki:

www.fidaplus.net

www.gigafida.net

www.evroterm.gov.si/evrokorpus/

slovarji_zrc-sazu