Koliko časa potrebujemo za prevod besedila?


»Čez koliko časa bo prevod pripravljen?« je eno najbolj pogostih vprašanj naročnikov prevoda. Čeprav je neka mednarodno uveljavljena norma, da prevajalec lahko v enem dnevu korektno prevede 6-8 prevajalskih strani besedila, pa nekega univerzalnega odgovora seveda ni. Vsak prevajalski projekt je unikaten; odvisen je od strokovne zahtevnosti besedila, pa tudi od kakovosti izvirnika. Nemogoče pa je na vprašanje odgovoriti brez usklajevanja s prevajalcem, zato je pravočasna komunikacija pomemben del vsakega prevajalskega naročila.

Pomembno je, da se s ponudnikom prevajalskih storitev pogovorite o dejavnikih, ki so del vsakega prevajalskega projekta. Samo tako lahko skupaj pripravite časovni načrt, ki bo ustrezal vsem. Pravočasen in kakovosten prevod nastane samo v uspešnem usklajevanju zahtev in potreb.

Da bi lažje določili približen časovni okvir, je potrebno odgovoriti na nekaj vprašanj:

-          Kako kompleksna je tema?

-          Kako dolgo je originalno besedilo?

-          Je vsebina strokovna ali zelo kreativna?

-          Bodo v prevajalski proces vključeni strojni programi za prevajanje?

-          Bo prevod treba tudi grafično oblikovati?

Zavedati se je potrebno, da je do korektno prevedenega besedila potrebnih več korakov: vse od prevzema dokumentacije v izvirnem jeziku, predpriprave izvirnega dokumenta za prevod, priprave projekta, samega prevajalskega procesa, in nato še primerjave med izvirnim in ciljnim besedilom. Pred oddajo prevedenega besedila ga je na željo naročnika včasih potrebno še grafično oblikovati in/ali pripraviti za tisk. Za kakovosten prevod si je zato potrebno vzeti čas, zato z naročili ne odlašajte do zadnjega trenutka.

prevodi


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close