Scroll Top

Tokrat podajamo nekaj zanimivosti o našem maternem jeziku. Izbrskali smo najdaljše slovenske besede, tudi take brez samoglasnikov. Veste, katere slovenske besede so najdaljše?

Slovar slovenskega knjižnega jezika razkriva, da je najdaljša slovenska beseda pridevnik s 26 črkami dialéktičnomaterialístičen, ki pomeni nanašajoč se na dialektični materializem. Le črko manj kot jih ima slovenska abeceda, pa imajo besede buržoaznonacionalističen, starocerkvenoslovanščina in vsezaverodomcesarjevstvo.

Daljše besede lahko dobimo z zlaganjem števnikov, na primer: tisočosemstosedemindevetdesetletnica rojstva. Dolg pa bi bil tudi prevod najdaljše angleške besede pneumonultramicroscopicsilicovulcanoconiosis- pnevmonultramikroskopiksilikovulkanokonioza, ki je sestavljena iz kar 43 črk.

Kaj pa najdaljša slovenska beseda brez samoglasnikov? To je, s šestimi soglasniki, beseda vzbrst. Obstajajo pa tudi besede s petimi soglasniki, to so zvrst, čvrst in čmrlj.

Za zabavo lahko poiščete najdaljšo slovensko besedo, v kateri se vsaka črka pojavi le enkrat. Mi smo našli besedo puškomitraljez, ki ima 14 črk in nobena se ne ponovi. Če najdete daljšo, nam sporočite (na jobs@adriatiqa.com).

11747508_m