Zapletanje jezika po slovensko


Tokrat podajamo nekaj zanimivosti o našem maternem jeziku. Izbrskali smo najdaljše slovenske besede, tudi take brez samoglasnikov. Veste, katere slovenske besede so najdaljše?

Slovar slovenskega knjižnega jezika razkriva, da je najdaljša slovenska beseda pridevnik s 26 črkami dialéktičnomaterialístičen, ki pomeni nanašajoč se na dialektični materializem. Le črko manj kot jih ima slovenska abeceda, pa imajo besede buržoaznonacionalističen, starocerkvenoslovanščina in vsezaverodomcesarjevstvo.

Daljše besede lahko dobimo z zlaganjem števnikov, na primer: tisočosemstosedemindevetdesetletnica rojstva. Dolg pa bi bil tudi prevod najdaljše angleške besede pneumonultramicroscopicsilicovulcanoconiosis- pnevmonultramikroskopiksilikovulkanokonioza, ki je sestavljena iz kar 43 črk.

Kaj pa najdaljša slovenska beseda brez samoglasnikov? To je, s šestimi soglasniki, beseda vzbrst. Obstajajo pa tudi besede s petimi soglasniki, to so zvrst, čvrst in čmrlj.

Za zabavo lahko poiščete najdaljšo slovensko besedo, v kateri se vsaka črka pojavi le enkrat. Mi smo našli besedo puškomitraljez, ki ima 14 črk in nobena se ne ponovi. Če najdete daljšo, nam sporočite (na jobs@adriatiqa.com).

11747508_m


This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close