Scroll Top

Dovolite, da za začetek najprej predstavimo tako imenovan »klasični model izbiranja ponudnika« pri nas: zberemo ponudbe nekaj različnih ponudnikov storitve, ki jo potrebujemo, nato pa delo zaupamo najcenejšemu. Zveni znano?

Cena je seveda pomembna zadeva, saj imamo vsi določene finančne omejitve, večina podjetij in organizacij pa na koncu koncev še vedno išče čim večji dobiček. A kaj, ko nizka cena najpogosteje (nikakor pa seveda ne vedno) pomeni tudi nizko kakovost … Kaj je torej pri izbiri prevajalskega partnerja še bolj pomembno kot cene prevodov?

 

1. Izkušnje

Da bo delo dobro opravljeno, prevajalska agencija seveda potrebuje izkušnje in znanje. Pri tem pa ne mislimo le na splošne izkušnje oziroma dolžino prisotnosti na trgu. Zapis »Prevajalske storitve nudimo že 50 let« je sicer dobra reklama, a tudi pol stoletja prevajalskih izkušenj na področju prevajanja spletnih strani vam bolj malo koristi, če vi potrebujete prevod pravnega besedila. Pomembno je torej, da izberete agencijo, ki ima (dokazljive) izkušnje s prevajanjem na relevantnem področju.

 

2. Prevajalci

Prevajalska agencija ima zelo lepo spletno stran. Tudi več kot 20 let izkušenj. Več kot 10 prevajalcev. Nudijo prevode v več kot 10 svetovnih jezikov – le kaj več bi si lahko še želeli? Morda prevajalce, ki svoje delo dejansko opravljajo dobro?

Vse zgoraj navedeno namreč še vedno nič ne pove o kakovosti, znanju in izkušnjah prevajalcev, ki delujejo v agenciji. Prav lahko bi se zgodilo (in v praksi tudi včasih se), da bi zgoraj omenjena izmišljena agencija zaposlovala le študente, ki sicer dobro ustno komunicirajo v nekaterih tujih jezikih, nimajo pa nobenih pravih izkušenj s profesionalnim prevajanjem. Pri izbiri agencije torej upoštevajte tudi sposobnost prevajalcev – njihovo izobrazbo, izkušnje in druga posebna znanja.

 

3. Prevajalska programska oprema

Specializirana programska oprema, ki prevajalcu omogoča, da sproti shranjuje že prevedene izraze in povedi ter jih tako vedno znova avtomatsko uporablja, je velika prednost. Prvič zato, ker zagotavlja konsistentnost prevodov. In drugič zato, ker praviloma znižuje tudi stroške prevoda, saj se prevodi ponovljenih besedil praviloma obračunavajo po nižji tarifi.

 

4. Centraliziran sistem vodenja projektov

Centraliziran sistem vodenja projektov načeloma pomeni, da prevajalska agencija določi eno osebo, ki je odgovorna za vodenje posameznega projekta. To pomeni, da ta oseba organizira delo prevajalcev in komunikacijo z naročniki, kar pomeni, da ves proces teče gladko od začetka do konca. Če tega sistema ni, hitro nastane kaos, več predstavnikov agencije komunicira z več predstavniki naročnika, naročila se podvajajo, prisotne so nejasnosti glede zahtev, usklajevanje zahteva ogromno časa in tako naprej.

 

Za zaključek

Zgornji 4 dejavniki najbolj vplivajo na kakovost prevoda, zato seveda morajo biti tudi najbolj pomembni. Končni cilj vsakega naročnika je namreč seveda kakovosten prevod.

Nikakor pa ne želimo reči, da je cena nepomembna. Seveda je, za vse vpletene. Nikar pa ne pustite, da postane edini ali ključni dejavnik – raje najdite agencijo, ki glede na vaše zmožnosti in potrebe predstavlja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.