Kaj je sodno overjen prevod in kdaj ga potrebujemo?


S sodno overjenimi prevodi se skorajda vsakdo sčasoma sreča – če ne v zasebnem življenju, pa v poklicnem, sploh v podjetjih, ki redno poslujejo tudi na tujih trgih. Zakaj pa podjetja in posamezniki sploh potrebujemo sodno overjene prevode? Kdo jih lahko izdela? In še pomembneje – kaj sodno overjen prevod sploh je? Odgovore na vsa ta bistvena vprašanja (in tudi mnoga druga) boste našli v spodnjem članku…

 

Kaj je sodno overjen prevod?

Sodno overjen prevod je uradni prevod, ki je pravno veljaven tudi v Republiki Sloveniji (kadar se prevaja v slovenščino) oziroma v tujini (kadar gre za prevod v tuj jezik). Za razliko od običajnih, neoverjenih prevodov, ki jih lahko pripravi prav vsak, je torej uporaben v vseh pravnih zadevah, zato pa ga mora seveda pripraviti poseben strokovnjak.

 

Kdo lahko pripravi sodno overjen prevod?

Tem strokovnjakom pravimo sodni tolmači, posebej pa jih imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Vsak sodni tolmač vsak tovrsten prevod opremi s svojo izjavo, žigom in podpisom, s tem pa potrjuje, da prevod ustreza izvirniku (in za morebitne napake tudi nosi civilno-pravno odgovornost).

 

Kdaj potrebujemo sodno overjen prevod?

Kdaj torej potrebujemo usluge sodnega tolmača za sodno overjen prevod? Preprosto povedano, kadarkoli situacija to zahteva. Pri osebni rabi gre tako največkrat za sodno overjene prevode različnih dokumentov, kot so spričevala, potrdila, dokazila ipd., ki jih potrebujemo za urejanje zadev v drugi državi, redkeje pa tudi za sodbe in tožbe, ki so se zgodile na ozemlju druge države. V poslovni rabi gre največkrat za pogodbe in najrazličnejše druge pravne zadeve, ki morajo biti prevedene skrajno profesionalno, saj jih uporabljajo sodišča in druge pomembne regulativne organizacije, hkrati pa lahko pomembno vplivajo tudi na sposobnost poslovanja podjetja na ozemlju določene države.

 

Ali so sodni prevodi dražji od običajnih?

Običajno da, razlog pa se skriva v tem, da gre za zelo zahtevne prevode, ki jih lahko pripravi samo posebej usposobljen strokovnjak. Cene so različne ter odvisne od zahtevnosti prevoda, roka in obsega besedila, običajno pa je cena podana na število besed ali znakov.

 

Kako je videti sodno overjen prevod?

Sodno overjen prevod je uradna listina, opremljena z izjavo, podpisom in žigom sodnega tolmača, ki ga je pripravil, ter je s posebno vrvico zvezan na originalno besedilo, da sta obe besedili v uporabi vedno skupaj.

 

Ali je v sodno overjenem prevodu prevedeno prav vse besedilo izvirnika?

Načeloma da, vključno z žigi, podpisi, pečati in podobnimi zadevami, ki jih je moč prevesti. Sicer lahko naročite, da se prevedejo le določeni deli dokumenta, pri tem pa sodni tolmač običajno navede, da je prevod drugih delov izpuščen na vašo željo.

 

Ali mora sodno overjen prevod vsebovati še kaj dodatnega?

V določenih primerih morajo biti sodno overjeni prevodi dopolnjeni še z t. i. apostilom – žigom, s katerim uradni organ matične države potrdi resničnost podpisa, žiga in funkcije podpisnika. Apostil je treba pridobiti, še preden se izvede sodno overjen prevod, saj se takrat prevede tudi apostil. Overitev z apostilom v Sloveniji izvajajo okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje RS v času svojih uradnih ur (običajno je lahko pripravljena v nekaj urah). Če pa apostil sploh potrebujete, pa najlažje preverite na konzulatu države, v kateri boste prevod uporabljali.

 

AdriatIQa redno sodeluje z izkušenimi sodnimi tolmači za več kot 30 jezikov, zato vam sodne prevode priskrbimo v najkrajšem možnem času. Pokličite nas!

sodni-prevodi1

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close