Ko boste naslednjič sodelovali s prevajalsko agencijo, boste zagotovo veliko v stiku z vodjo prevajalskih projektov, ki vam ga bodo dodelili. Kaj pa ta oseba pravzaprav počne? Hja, vodi projekte (kot pove že sam njegov naziv) – večini ljudi, ki pa nimajo izkušenj z delom v prevajalski agenciji ali sodelovanjem s prevajalskim podjetjem, pa to še vedno ne pove nič konkretnega. Ste za to, da enkrat za vselej razjasnimo, kaj počne vodja projektov v prevajalski agenciji? Če nič drugega, bo to vam in vašemu podjetju zagotovo olajšalo naslednji stik s prevajalsko agencijo…

 

Zmotno mnenje o vlogah vodje projektov

O vlogi vodje projektov v prevajalski agenciji se pogosto pojavljajo zmotna mnenja (sploh med tistimi, ki dela v prevajalski agenciji ne poznajo ali pa ga poznajo le površno); vodje projektov naj bi namreč bili le administrativni delavci, ki dan za dnem opravljajo rutinsko delo z veliko prelaganja papirjev in »čvekanja« po telefonu … Temu pa seveda v resnici še zdaleč ni tako!

 

Ena izmed ključnih vlog v prevajalski agenciji

Vodja prevajalskih projektov načrtuje, organizira in usmerja delo na določenem projektu. Brez njega se projekta enostavno ne da izpeljati, saj poskrbi, da se projekt izvede v dogovorjenem časovnem okviru, z razpoložljivimi resursi, ki najbolj ustrezajo področju prevajanja. Pri tem seveda odgovarja tudi za kakovost opravljenega dela – tako naročnikom kot tudi vodstvu prevajalske agencije. Še vedno menite, da je to preprosta vloga? Mi vemo, da ni …

 

Vezni člen med naročniki in izvajalci

Eden najpomembnejših aspektov dela vodje projektov je povezovanje naročnikov in izvajalcev storitev prevoda, kot so prevajalci, pregledovalci, lektorji, oblikovalci in drugi kadri, ki sodelujejo v različnih fazah projekta. Vodja projektov je tisti, ki skrbi za zadovoljstvo naročnikov, to pa je v praksi mogoče doseči pravzaprav na en sam način: z ustreznim prenašanjem naročnikovih želja izvajalcem projekta in učinkovito koordinacijo projekta, ki vodi do uspešno zastavljenega cilja – kakovostnega prevoda v dogovorjeni obliki in dogovorjenem roku.

Ali vodje projektov tudi sami prevajajo?

Ne, to je vloga prevajalcev; je pa res, da vodje projektov sodelujejo pri vmesnem in končnem pregledu prevodov ter poskrbijo, da so prevajalci in pregledovalci kakovostno opravili svoje delo in da je prevod v skladu z naročnikovimi željami. Zaradi tega morajo biti prav tako kot sami prevajalci odlično podkovani v jezikoslovju.

 

Delovne naloge vodje projektov

Med konkretne delovne naloge vodje projektov, ki jih izvaja vsakodnevno, spadajo: komunikacija z naročniki, prevzem naročil, delegiranje nalog izvajalcem, koordinacija izvajalcev, dokumentiranje in arhiviranje projektov, izbira zunanjih izvajalcev, pogajanja, priprava ponudb, poročil, predračunov in računov za naročnike, pregled in oddaja projektov ter še mnogo drugih drobnih opravil…

 

Osebnostne značilnosti vodje projektov

Zaradi zahtevnega značaja zgoraj opisanih del vodja projektov seveda ne more biti prav vsakdo. Dober vodja projektov potrebuje jezikoslovna, organizacijska in komunikacijska znanja, biti mora komunikativen, natančen, iznajdljiv, uspešen v reševanju konfliktov, ciljno naravnan in urejen. Skratka: vodje projektov v prevajalskih agencijah so pravi »multipraktiki«, ki se dobro znajdejo v številnih situacijah, na koncu koncev pa vedno poskrbijo, da boste naročniki zadovoljni s prevodi, zato so pravzaprav tudi vaši najboljši prijatelji. Z njimi ravnajte lepo, pa bodo tudi oni dobro poskrbeli za vas! 🙂