Kako pravilno zapišemo datum, dan in uro


Ali morate v poslovnih dopisih, obvestilih ali morda celo kakšnih uradnih vabilih večkrat zapisati datum, dan in uro, pa ste vedno znova v zadregi, katera ločila uporabiti? Ko malce pogledamo po različnih dokumentih, ki jih prejmemo vsak dan, hitro opazimo, da pike, vejice, dvopičja in presledke pogosto uporabljamo kar malo po domače – in pogosto precej nepravilno. Pripravili smo kratek vodnik, s pomočjo katerega boste odslej vse datume, dneve in ure zapisali popolnoma pravilno – in to brez enega samega dvoma!

 

Datum

Zapis datuma je povsem preprosta reč, vendar pa jo pogosto po nepotrebnem zapletemo s kakšno vejico preveč ali presledkom premalo. Razčistimo torej enkrat za vselej: vejic pri zapisu datuma ne uporabljamo, za vsako piko pa sledi presledek. Pravilen zapis je torej sledeč: 1. 1. 2018. Če želite mesec izpisati z besedo, ostajajo pravila enaka: 1. januar 2018 oziroma, če to zahteva struktura stavka, 1. januarja 2018. Preprosto, kajne?

Popazimo še na naslednje: ničel pri enomestnih številih ne zapisujemo, 1. 1. je torej 1. 1. in ne 01. 01. Upoštevati je treba tudi, da urejevalniki besedil za piko običajno samodejno začnejo naslednjo besedo z veliko začetnico, kar pri datumu ni pravilno: 1. januar je 1. januar, ne pa 1. Januar. In še za piko na i: presledek naj bo nedeljiv, kar nam pomaga preprečiti, da bi en del datuma ostal v zgornji vrstici, drugi pa padel v spodnjo vrstico. In kako naredimo nedeljivi presledek? Hkrati stisnemo tipke Ctrl, Shift in preslednica.

Besedica »dne«, ki se je včasih pogosto uporabljala pri zapisu datumov, je dandanes bolj kot ne odveč, zato vam je ni treba uporabiti. Morda vam bo prišla prav le, če stavek začenjate z datumom, v tem primeru lahko zapišete recimo takole: »Dne 8. februarja je pri nas kulturni praznik.«

 

Dan

Če bi želeli datumu dodati še dan (tak zapis je namreč precej bolj prijazen za naslovnika, saj bo tako takoj vedel, o katerem dnevu govorite, v nasprotnem primeru pa mu pogled na koledar verjetno ne uide), bomo morali uporabiti tudi vejico: »Ponedeljek, 1. 1. 2018, je bil prvi dan letošnjega leta.«

 

Ura

Ob zapisu datuma pogosto dodamo tudi zapis ure – saj moramo vendar vedeti, kdaj bo določen dogodek potekal! Ure zapisujemo s piko, ne z dvopičjem, čeprav v praksi pogosto opazimo tudi to obliko, sploh pri izpisih iz raznih računalniških programov. Seveda lahko za polne ure uporabimo kar preprostejšo obliko (Začeli bomo ob 17. uri), za vse ostale primere pa bo primernejši naslednji zapis: »Sestanek bo ob 16.45.«

Vejica pri zapisu datuma in ure ni potrebna (Otvoritev bo 1. 1. 2018 ob 12. uri.), če pa boste dodali še dan, pa jo morate zapisati zaradi datuma: »Otvoritev bo v ponedeljek, 1. 1. 2018, ob 12. uri.«

Tudi v tem primeru popazite, da urejevalnik besedila ne bo kar avtomatsko zapisal velike začetnice po piki.

datum dan ura

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close