Kako pravilno zapišemo datum?

Tako v poslovni kot tudi v zasebni komunikaciji se nam večkrat zgodi, da moramo zapisati datum. Dejstvo je, da ga pogosto zapišemo napačno – vsaj tako lahko sklepamo, ko si ogledamo različne dopise, obvestila in druge bolj ali manj uradne dokumente. Kje najpogosteje delamo napake? Kako jih lahko odpravimo? In kako pravzaprav pravilno zapišemo datum? Pa poglejmo!

 

Zapis datuma s številko

Datume najpogosteje zapisujemo kar s številko, še posebej v primeru, ko gre za poslovno ali uradno komunikacijo. Pri tem si pravzaprav moramo zapomniti le eno najpomembnejše pravilo: v slovenščini se datum piše nestično. To pomeni, da je pravilen zapis denimo 1. 1. 2022, ne pa 1.1.2022. Za vsako piko torej sledi presledek.

Še eno pomembno pravilo: nepotrebne ničle pri zapisu datuma izpustimo. To pomeni, da zapis 01. 01. 2022 ni pravilen, pač pa je pravilna oblika zapisa 1. 1. 2022.

In še en trik: morda ste že zasledili pravilo, ki pravi, da je slogovno manj ustrezno, če stavek začnemo s številko. To torej pomeni, da ni najbolje, če stavek začnemo takole: »1. 1. 2022 se bomo zbrali …«. In kako to zagato rešiti? Eleganten način je, da dodamo besedico »dan« in stavek oblikujemo takole: »Dne 1. 1. 2022 se bomo zbrali …«. Seveda pa lahko zadevo rešimo tudi tako, da  datum zapišemo z besedo. Več o tem sledi v naslednjem odstavku.

 

Zapis datuma z besedo

Pri zapisu datuma z besedo nam je na voljo več možnosti. Prva, zelo pogosto uporabljena možnost je, da z besedo zapišemo le mesec, sam datum pa zapišemo kot številko. Pri tem moramo popaziti na sklon meseca, saj ga lahko glede na sestavo stavka zapišemo v različnih sklonih. Včasih moramo tako mesec zapisati v imenovalniku (»Rok za ugovor je 1. januar 2022.«), drugič v rodilniku (»Dobimo se 1. januarja 2022.«), tretjič pa morda v orodniku (»Odstotna bom med 1. januarjem in 1. februarjem.«).

Seveda je možno tudi, da z besedo zapišemo celoten datum. To se pogosto uporablja predvsem v kakšnih uradnih dokumentih, zato je pomembno, da poznamo tudi to obliko zapisa. V tem primeru je seveda ključno, da vemo, kako se pravilno zapiše številke. Če bi zgornji primer torej želeli napisati z besedo, bi rekli, da se dobimo prvega januarja leta dva tisoč dvaindvajset.

 

In katera oblika je bolj pravilna?

Če se odločate med zapisom datuma z besedo in zapisom datuma s številko, naj vas razveselimo: tu pravzaprav ni prave in napačne možnosti. Res je, da določeni uradni dokumenti zahtevajo izpis datuma z besedo, v večini poslovne komunikacije pa se uporablja zapis datuma s številko, a na splošno še vedno velja, da sta oba zapisa pravilna in enakovredna. Vse je torej odvisno od vas, pomembno je le, da boste pri zapisu, ki ga boste izbrali, upoštevali vsa zgoraj navedena pravila.