Kako pravilno zapišemo datume v različnih jezikih?


Ste se pri zapisovanju datumov v različnih jezikih že kdaj znašli v zadregi? Se tudi vam kdaj zazdi, da je različnih zapisov skoraj toliko, kot je avtorjev? Morda res, a pravilna rešitev je največkrat le ena. Če se tudi vam kdaj zgodi, da pri zapisu datuma v slovenskem ali kakšnem tujem jeziku niste povsem prepričani, kako je prav, smo za vas pripravili kratek vodič, ki bo enkrat in za vselej razrešil vse dileme. Odslej boste datume zapisovali kot pravi profesionalec!

 

Začnimo kar doma …

Čeprav ste prepričani, da znate v svoji materinščini datum zapisati pravilno, se morda motite – na dopisih, na spletnih straneh in celo v nekaterih medijih se namreč redno pojavljajo primeri napačnega zapisa datuma v slovenskem jeziku. Kot se to pri jezikovnih zagatah pogosto dogaja, ene in edine pravilne rešitve ni, vendar pa obstaja nekaj pravil, ki se jih velja držati.

Pri zapisu datuma tako posamezne dele (dan, mesec in leto) ločimo s piko, ki ji sledi presledek. Praviloma gre za tako imenovan nedeljivi presledek, ki ga v urejevalniku besedil dobimo s kombinacijo tipk Ctrl + Shift + preslednica. Ničle pri zapisu datuma niso potrebne, zato jih praviloma izpustimo. Če mesec zapisujemo z besedo, pazimo, da ga zapišemo z malo začetnico (urejevalniki besedil prvo besedo po piki radi zapišejo z veliko začetnico, kar je sicer zelo praktično pri pisanju besedil, pri zapisu datuma pa hitro pride do napake), obenem pa mesec postavimo tudi v pravilen sklon.

 

Primeri pravilnega zapisa:

25. 5. 2016

25. maj 2016

Dobimo se 25. maja 2016.

 

Primeri napačnega zapisa:

25.5.2016

25. 05. 2016

Dobimo se 25. maj 2016.

 

Kaj pa datumi v tujih jezikih?

V večini Evrope se uporablja podoben format zapisa datuma kot pri nas, torej v obliki dan-mesec-leto (dd-mm-llll). Tak način zapisa datuma se uporablja tudi v večini držav Srednje in Južne Amerike, pa tudi v Afriki, Oceaniji in večjem delu Azije. Z zapisom datumov v jezikih teh držav načeloma torej ne bi smeli imeti težav, poudarimo pa naj, da v tujini nekoliko pogosteje zapišejo tudi ničlo; datume torej zapišejo v obliki 02. 05. 2016. Izjema je Španija, kjer je priporočljiva enaka oblika zapisa datuma kot pri nas, torej brez ničel.

Enostavno, kajne? Niti ne! Za pravo zmedo namreč poskrbijo v Združenih državah Amerike, kjer datum praviloma zapisujejo v obliki mesec-dan-leto, torej mm-dd-llll. Pri nekaterih datumih to ni problem; povsem jasno je namreč, da datum 12/31/2016 pomeni 31. december, saj nimamo 31 mesecev, a pri zapisu 12/11/2016 že lahko le ugibamo, če gre za 12. november ali pa morda 11. december. Pomembno je torej, da poznamo vir besedila oziroma da vemo, kateremu geografskemu območju je besedilo namenjeno; razen v ZDA tovrsten format zapisa uporabljajo še v Belizeju,  Mikroneziji, občasno pa tudi na Filipinih, v Savdski Arabiji in Kanadi. Če se želite izogniti vsakemu dvomu, raje uporabite izpis z besedo, denimo 12. november 2016, in tako razrešite vse dileme.

Da pa stvari ne bi bile preveč enostavne, obstajajo tudi kotički sveta, kjer datume zapisujejo v formatu leto-mesec-dan (llll-mm-dd), torej denimo 2016-05-25. In kje lahko srečate takšno obliko zapisa? Na Japonskem, Kitajskem, v Severni in Južni Koreji, na Tajvanu, Madžarskem, v Litvi in Iranu, občasno pa tudi v drugih evropskih in azijskih državah. Le kdo bi si mislil, da je lahko tako enostavna stvar kot zapis datuma tako zelo zapletena, kajne?

 

datumi

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close