Latinščina je mrtev jezik, zato se nima smisla več ukvarjati z njo, kajne? Morda je res ne govori več prav veliko ljudi, se pa latinščina kljub temu pogosto še danes uporablja v različnih sferah naših vsakodnevnih življenj. Pa poglejmo, kje in kako vam latinščina lahko pride prav…

 

Mediji

Novinarji ljubijo latinščino! Celo tako zelo, da jo radi vključijo že v svoje bombastične naslove člankov in drugih prispevkov. Če nič drugega, vam bo poznavanje nekaterih najbolj priljubljenih izrazov torej omogočilo, da popolnoma razumete medijske objave…

Kateri latinski izrazi pa se v slovenskih medijih dandanes najpogosteje pojavljajo in kaj sploh pomenijo?

A priori – vnaprej

Ad acta – zadeva končana

Ad hoc – posebej za to, v ta namen

Carpe diem – užij dan

De facto – dejansko

Ergo – torej, zato

Et cetera (etc.) – in tako naprej (itn.)

Per se – samo po sebi

Persona non grata – nezaželena oseba

Post scriptum (P.S.) – pripis

Pro bono – brezplačno delo

Status quo – nespremenjeno stanje

Vice versa – nasprotno

 

Persona non grata torej per se ne mara ljudi, ki a priori delajo pro bono – in vice versa. Ergo, ad acta! Preprosto, kajne?

 

Pravniki

Pri tolmačenju pravnih tekstov je tako ali tako bolje, da vam v izogib resnim težavam ali napakam pomaga pravi pravnik, spodnje fraze (in njihovi prevodi), pa vam bodo morda pomagali, ko boste pravnike kdaj poslušali govoriti…

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat. – Dokazati mora tisti, ki kaj trdi, ne tisti, ki zanika.

Durior causa est petitoris. – Tožnikov položaj je manj ugoden.

Eius est tollere legem, cuius est condere. – Zakon sme razveljaviti tisti, ki ga je sprejel.

Actor sequitur forum rei. – Tožnik sledi sodišču toženca.

Affirmanti incumbit probatio. – Dokazovanje je dolžnost tistega, ki kaj trdi.

Aliud est credere, aliud deponere. – Eno je posoditi, nekaj drugega pa zaupati v hrambo.

Audiatur et altera pars. – Naj se sliši tudi druga stran.

Causa criminalis non praeiudicat civili. – Kazenski postopek ne odloča o civilnem.

Contra iuris civilis regulas pacta conventa rata non habentur. – Sporazumi v nasprotju s pravili civilnega prava so nični.

Facta non praesumuntur, sed probantur. – Dejstva se ne domnevajo, temveč dokazujejo.

Nemo simul actor et iudex. – Nihče ne more biti hkrati sodnik in tožnik.

Lex non distinguit. – Zakon ne dela razlik.

Dolus omnimodo puniatur. – Prevara se vedno kaznuje.

 

Dovolj materiala za študij za vsaj nekaj dni, kaj pravite? Bi bilo pa fino, če bi zadnja izreka vedno veljala tudi v naših krajih, kajne?