Scroll Top
16890005_m

Danes je mednarodni dan maternega jezika. Organizacija UNESCO ga obeležuje že 14 let, vsako leto pa nas ponovno opomnijo na to, da moramo ohranjati in spoštovati jezikovne raznolikosti po svetu.

UNESCO dan maternega jezika obeležuje v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so pred 47 leti zahtevali enakopravnost za svoj jezik. Že 14. leto zapored opozarjajo na pomen maternega jezika za vsakega posameznika in njegovo kulturo. Prvi jezik, ki se ga otrok nauči, namreč pomembno zaznamuje njegovo nadaljnje življenje. Veliko ljudi, ki se tekom svojega življenja preselijo v tujino in s tem pri vsakodnevnem življenju uporabljajo tuj jezik, še vedno najpogosteje razmišlja in tudi sanja v svojem maternem jeziku.

Slogan letošnjega mednarodnega dne maternega jezika je »Knjige za izobrazbo v maternem jeziku«. UNESCO želi s tem izpostaviti pomen ohranjanja in nastajanja novih knjig ter druge literature v maternem jeziku. Danes se namreč veliko jezikov iz roda v rod prenaša le z ustnim izročilom, primanjkuje pa pisnih gradiv. Številni učitelji, jezikoslovci in ostali se tega problema lotevajo sistematično in želijo jezike, ki so že skoraj izginili, spremeniti tudi v pisno obliko. »Raznolikost jezikov je vir moči in novih priložnosti za vse nas. Vključuje namreč tudi našo kulturno razliko in spodbuja izmenjavo različnih mnenj, pogledov ter novih idej,« je ob mednarodnem dnevu maternega jezika dejala Irina Bokova, generalna direktorica organizacije UNESCO.