Najbolj pameten ali najpametnejši?


Preprosto, kajne? Stopnjevanje pridevnikov je namreč nekaj, kar imamo vsi »v ušesu« – vendar pa ravno ta prepričanost pogosto pripelje do napak. Vas zanima, kako pravilno stopnjujemo pridevnike, katere izjeme poznamo na tem področju in predvsem – ali boste po branju tega članka najbolj pametni ali najpametnejši?

 

Začnimo z osnovami

V slovenskem jeziku pridevnike stopnjujemo na dva načina: opisno in z obrazilom. In kako vemo, kateri način izbrati? Poskusimo!

Če le gre, pridevnike stopnjujemo z obrazilom, to pomeni, da jim dodamo obrazilo -ši ali -ji (če gre za pridevnike z enozložno osnovo) oziroma obrazilo -ejši (če gre za pridevnike, ki imajo večzložno osnovo, ali za pridevnike, ki se zaključijo z dvema soglasnikoma). Na ta način stopnjujemo predvsem merne in kakovostne pridevnike.

Ste za kak primer? Pridevnik »nizek« bomo stopnjevali nizek – nižji – najnižji, pridevnik »plitek« pa plitek – plitkejši – najplitkejši.

Če stopnjevanje z obrazilom ni ustrezno, se odločimo za opisno stopnjevanje. Ponovno lahko poskusimo – pridevnika »rdeč« verjetno ne bomo stopnjevali kot »rdečejši«, kajne? V tem primeru bo pravilno, če uporabimo opisno stopnjevanje; v danem primeru torej rdeč – bolj rdeč – najbolj rdeč. Ta način stopnjevanja uporabljamo predvsem pri barvah in pri pridevnikih, ki so po svojem nastanku glagolski deležniki (nasedel, zabuhel, kuhan ipd.).

 

Ali obstaja tudi kakšna izjema?

Seveda, kar nekaj jih je – sicer bi bile stvari precej dolgočasne! Pogosto se zgodi, da pridevnike, ki bi jih lahko stopnjevali z obrazili, stopnjujemo opisno – mednje sodi tudi primer v naslovu, najbolj pameten, ki bi ga seveda zlahka stopnjevali z obrazilom. In zakaj ga torej ne? Ker želimo posebej poudariti določeno lastnost, to pa lažje storimo z opisnim stopnjevanjem. Med take primere spadajo tudi denimo pohleven – najbolj pohleven (namesto najpohlevnejši) in odgovoren – najbolj odgovoren (namesto najodgovornejši).

Še en razlog obstaja, zakaj pridevnike stopnjujemo opisno, ne pa z obrazili – včasih je to preprosto lažje in bolj razumljivo. Beseda najfantastičnejši je namreč kar precejšen zalogaj, kajne?

In čeprav se vam sedaj morda zdi, da se lahko pri stopnjevanju pridevnikov včasih kar sami odločite, katero pot boste izbrali, to ne drži – vsaj ne vedno. V določenih primerih je namreč edino pravilno, da uporabite stopnjevanje z obrazilom, takšna primera sta denimo pridevnik velik (ki ga stopnjujemo večji, ne bolj velik) in pridevnik star (stopnjujemo starejši, ne bolj star).

 

In še ena zabavna izjema…

Kako bi denimo stopnjevali pridevnik moder? Če gre za barvo, bo pravilno stopnjevanje moder – bolj moder – najbolj moder, če pa gre za lastnost (modrost) pa je stopnjevanje drugačno: moder – modrejši – najmodrejši. Zanimivo, kajne?

jezikovne zagate

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close