Scroll Top

Najpogostejše kratice v poslovni angleščini

Pri poslovni komunikaciji v angleškem jeziku verjetno pogosto dobite e-poštno sporočilo, ki vsebuje različne kratice. Nekatere ste seveda slišali že neštetokrat in so vam zato povsem razumljive, z drugimi pa se morda srečujete prvič in niste povsem prepričani, kaj pomenijo. Za vas smo pripravili kratek pregled najpogostejših kratic v poslovni angleščini, ki vam bo pri komunikaciji s poslovnimi partnerji verjetno prišel precej prav. Pa poglejmo!

 

Kdo vam pravzaprav piše?

V angleščini se za označevanje nazivov zaposlenih v podjetju pogosto uporabljajo različne kratice, ki bi jih morali poznati. Tako se vam lahko denimo zgodi, da boste prejeli e-poštno sporočilo od naslednjih ljudi:

  • CEO (chief executive officer) – generalni direktor,
  • CFO (chief financial officer) – finančni direktor,
  • COO (chief operating officer) – operativni direktor,
  • CTO (chief tehnology officer) – direktor za tehnološki razvoj,
  • CIO (chief information officer) – direktor informatike,
  • KAM (key account manager) – skrbnik ključnih kupcev.

 

Ali vam oseba, ki vam piše, želi sporočiti kaj posebnega?

Potem bo v naslovu e-poštnega sporočila morda zapisana kratica ATTN (attention), ki pomeni, da morate biti pozorni, saj gre za nekaj pomembnega. Podobno pozorni morate biti tudi na kratico FYA (for your action), saj to pomeni, da pošiljatelj od vas zahteva, da nekaj storite oziroma da ustrezno ukrepate.

In kako hitro morate ukrepati? No, če bo pošiljatelj uporabil kratico ASAP (as soon as possible), se očitno mudi, zato morate nalogo opraviti čim prej. Morda pa je pomembno le, da je zadeva opravljena v istem dnevu; v tem primeru vam bodo to običajno sporočili s kratico EOD (end of day), EOB (end of business) ali COB (close of business). Vse naštete kratice pomenijo enako in označujejo konec delovnega dne, kar običajno pomeni do 16. ali v nekaterih primerih do 17. ure.

 

Kaj pa, če ne gre za nič nujnega?

V poslovni komunikaciji se v tem primeru pogosto uporablja kratica FYI (for your information), s katero vam pošiljatelj sporoča, da vam želi le predati določene informacije, posebno ukrepanje z vaše strani pa v tem primeru običajno ni pričakovano.

Še ena uporabna kratica: če denimo sami pošiljate kakšno obvestilo, na katerega ne pričakujete odgovora ali pa ga celo ne želite (to je še posebej pomembno v primeru, če enako sporočilo pošiljate več prejemnikom in ne želite, da vam ti preplavijo vaš e-poštni nabiralnik s sporočili s potrditvijo prejema), lahko uporabite kratico NRN (no reply necessary), ki prejemnikom sporoča, da jim na vaše sporočilo ni treba odgovarjati.

 

Komu je bilo sporočilo sploh poslano?

Glede glavnega prejemnika sporočila običajno ni nobenega dvoma – to je oseba, ki ji je sporočilo namenjeno. Nekoliko več dilem pa je včasih pri ostalih kraticah. Kratica CC (carbon copy) pomeni, da nekomu pošljemo kopijo sporočila, ki je primarno namenjeno nekomu drugemu. Običajno to storimo, ko želimo še nekoga seznaniti z vsebino sporočila, ki je namenjeno drugemu prejemniku.

In če želite to storiti naskrivaj? Potem boste uporabili funkcijo s kratico BCC (blind carbon copy), ki ji pri nas običajno rečemo skrita kopija. Tudi ta bo kopijo sporočila poslala tretji osebi, pri tem pa originalni naslovnik ne bo videl, da je bilo sporočilo poslano še drugim prejemnikom.

 

Je prejemnik sploh v pisarni?

Če boste prejeli odgovor z oznako OoO oziroma OOO, potem vedite, da se prejemnik, ki ste mu poslali sporočilo, najverjetneje pravkar namaka v toplicah, sonči na plaži – ali pa morda leži v postelji s kašljem in vročino. Obe kratici namreč označujeta frazo out of office, ki sporoča, da naslovnika trenutno ni v pisarni – pa naj bo to zaradi počitnic, poslovnega potovanja ali bolniške odsotnosti. Običajno je zraven dodan tudi kontakt osebe, ki je na voljo za nujne stvari v času odsotnosti, pa tudi predviden datum, kdaj se bo naslovnik znova vrnil v pisarno.

 

Kaj pa RSVP?

RSVP je kratica, ki jo pogosto opazimo v poslovnih e-poštnih sporočilih, vendar pa ne izvira iz angleškega, pač pa iz francoskega jezika. A ker se precej redno pojavlja, povejmo še nekaj o njej. Kratica RSVP (répondez s’il vous plaît) v prevodu pomeni »prosimo, odgovorite« in je namenjena pozivu prejemnika, naj na elektronsko sporočilo odgovori.