Scroll Top

Dvojina v našem jeziku je čudovita stvar. Sicer mnogim tujcem, ki se učijo našega jezika, dela preglavice, če smo povsem odkriti, pa moramo priznati, da dela preglavice tudi številnim uporabnikom, ki jim je slovenščina materni jezik. Kaj pravite na to, da enkrat za vselej obračunamo z nekaj najpogostejšimi napakami pri uporabi dvojine in našemu jeziku izkažemo spoštovanje, ki si ga zasluži? Pa dajmo!

 

Kupil sem ga pred dvemi tedni.

Pa ne gre le za tedne; tudi pri mesecih, letih, desetletjih in stoletjih pogosto delamo enako napako. Uporaba fraz pred dvemi tedni, dvemi meseci, dvemi leti, dvemi desetletji in tako dalje torej ni ustrezna. Orodnik dvojine nam pogosto nagaja, najbrž zaradi tega, ker nas k temu »potiska« uporaba množine (denimo pred tremi leti), ki zveni zelo podobno.

Pravilen zapis fraze iz naslova odstavka pa je seveda Kupil sem ga pred dvema tednoma. In ko boste nekoč svojim vnukom razlagali, kako ste se naučili pravilno uporabljati dvojino, jim torej prosim povejte, da ste pred dvema desetletjema nekje prebrali zanimiv članek …

 

Midve gremo na kavo.

Ah, s tem ženskim spolom so vedno križi in težave, kaj? Govorimo seveda o slovničnem spolu, da ne bo težav … Ženski spol in dvojina tako pogosto povzročata preglavice, predvsem v govorni uporabi. Če gresta dve osebi ženskega spola na kavo, moramo seveda tudi glagol prilagoditi dvema osebama.

Pravilno je torej Midve greva na kavo. Oblika gremo pa je rezervirana za množino, torej za primere, ko gredo na kavo 3 osebe ali več. Ali pa tudi kam drugam, se razume.

 

Naleteli smo na dve težave.

Spet ženske, ki povzročajo težave. No, ženski spol torej … Samostalnike ženskega spola (denimo težava, napaka, knjiga, veja itd.) namreč radi uporabljamo v povezavi s samostalniško množinsko končnico -e, ki je torej namenjena uporabi v množini – in ne v dvojini.

Pravilno je torej Naleteli smo na dve težavi. Še nekaj primerov, da bo res jasno? V tvojem spisu sem našel samo dve napaki. Na tleh ležita dve knjigi. Odrezal sem dve veji.

 

Umil si je roki.

Hja, tale je malce mejna, priznamo, saj raba in nekako tudi zdravorazumska presoja pravita, da je zgornja uporaba povsem pravilna. Ljudje imamo običajno pač dve roki in več jih torej ne moremo umiti. Vseeno pa slovenski jezik v takšnih primerih narekuje uporabo množine, saj gre za množinsko obliko samostalnikov (roke, noge, starši, nogavice, ušesa itd.).

Pravilno bi naj torej bilo Umil si je roke. Je pa seveda res, da lahko dvojinsko obliko uporabimo, če želimo še posebej poudariti izrečeno. Kak primer? Pokazal je kar obe roki. Oba starša sta ga zapustila.

 

Pa srečno z uporabo dvojine. Saj veste, v dvoje je lepše …