Pasti v pravnih prevodih


Prevod je prevod, ne glede na to, ali gre za prevod poljudnega besedila, strokovnega članka ali pravne pogodbe, kajne? Morda v določenem smislu že, vendar pa je dejstvo, da vas lahko napake v prevodih določenih besedil stanejo precej več kot v drugih. Ena vrsta takšnih besedil so zagotovo pravna besedila, kjer lahko že nepopoln prevod ene same besede povzroči cel kaos! Ne verjamete? Kar poiščite številne primere na internetu, ko so bili zaradi neustreznih prevodov zavrnjeni patenti, izpodbijane pogodbe ali pa plačani astronomski stroški zaradi napak v dokumentaciji, pa boste videli, da se s pravnimi prevodi ne gre igrati… Kako lahko torej zmanjšate možnost, da v vaših prevodih pravnih besedil ne bo usodnih napak?

 

#1: Prevod zaupajte strokovnjaku

Kam greste, ko vas boli zob? Morda k lokalnemu mesarju? K frizerki, ki vam vsak mesec uredi odlično pričesko? Seveda ne. Ko vas boli zob, se odpravite k zobozdravniku, ki je usposobljen strokovnjak na tem področju. Enako bi morali ravnati tudi, ko naročate prevode. Če potrebujete prevod pravnega besedila, se torej obrnite na strokovnjaka ali agencijo, ki je specializirana za tovrstne prevode. Res je sicer, da vam bodo za tak prevod mogoče zaračunali kak evro več kot pa kak drug prevajalec, vendar si lahko zob doma tudi izdrete sami povsem zastonj, pa tega najbrž ne počnete, kajne?

 

#2: Prevod naj pregledajo še drugi strokovnjaki

Ne glede na to, kako izkušen prevajalski strokovnjak je nekdo, je še vedno le človek, zato se seveda lahko kdaj pa kdaj tudi zmoti. Če bo prevod za njim pregledal še kak drug strokovnjak (ali celo dva), pa so možnosti velikih napak seveda precej manjše. Ne verjamete? Pa si za trenutek izposodimo matematično znanje: če je verjetnost, da posamezen prevajalec naredi napako, 10 %, bo pri dveh neodvisnih prevodih enako sposobnih prevajalcev verjetnost za enako napako le še 1 %, pri treh pa zgolj desetinko %.

Tak dodaten pregled lahko v splošnem uredite na dva načina: lahko že takoj na začetku najamete večjo agencijo, ki ponuja celo ekipo strokovnjakov za pravne prevode, nato pa bodo oni sami interno poskrbeli, da bo prevod neodvisno potrdilo več strokovnjakov; lahko pa po opravljenem prevodu še sami dodatno najamete neodvisnega strokovnjaka, ki bo potrdil ustreznost prevoda.

 

#3: Plačajte uraden prevod

Uraden prevod, znan tudi kot sodno overjen prevod, je prevod posebnega strokovnjaka (sodno zapriseženega prevajalca oziroma tolmača), ki s svojim podpisom jamči za ustreznost prevoda, zato je v tem primeru možnost napak in kasnejših pravnih težav še malce manjša.

 

sodni-prevodi1

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close