So vam šefi naročili, da se morate s prevajalsko agencijo dogovoriti za prevod pomembnih službenih dokumentov, zaposleni v prevajalski agenciji pa vas sprašujejo, za koliko avtorskih strani gre in ali potrebujete DTP, hkrati pa vam razlagajo, kateri CAT uporabljajo in koliko računajo za popolno ujemanje … Kaj??? Brez skrbi, večina ljudi, ki nima ravno vsak dan opravka s prevajanjem, se pri številnih prevajalskih izrazih zmede ravno tako kot vi. Da se to pri naročanju prevodov ne bo več zgodilo, smo za vas pripravili kratek prevajalski slovarček s termini, ki bi jih moral poznati vsak naročnik.

 

Glosar

Glosar je seznam prevodov najpomembnejših ali najbolj pogosto uporabljanih terminov, ki ga naročnik lahko posreduje prevajalski agenciji za lažje in bolj skladno prevajanje. Če naročnik glosarja nima, ga lahko zanj med prevajanjem ustvari tudi prevajalska agencija.

 

Orodja CAT

CAT (angleška kratica za computer-assisted translation) so orodja za računalniško podprto prevajanje, ki jih dandanes uporabljajo praktično vsi prevajalci. Prevajalcem pomagajo tako, da besedila razdelijo v smiselne enote, ki jih je posamezno lažje prevajati, hkrati pa ustvarjajo tudi prevajalski spomin, ki prevajalcem olajša delo in zagotavlja konsistentnost prevajanja. Med najbolj uveljavljenimi orodji CAT so SDL Trados, SmartCAT, Wordfast, Across, MateCAT, memoQ, Memsource in druga.

 

Strojno prevajanje

Strojno prevajanje (ali MT z angleško kratico) je prevajanje, ki ga izvaja računalnik sam brez podpore človeškega prevajalca. Strojno prevajanje je manj kakovostno prevajanje, ki le redko zadostuje za zahtevna besedila, saj računalniki ne razumejo konteksta, prenesenega pomena, nekaterih sopomenk, sloga in podobnih komponent besedila. Strojno prevajanje NI ENAKO računalniško podprtemu prevajanju (CAT).

 

Avtorska stran

Avtorska stran šteje 250 besed oziroma 1500 znakov brez presledkov. Pri tem velja omeniti, da je običajna prevajalska delovna norma 1 ura za 1 avtorsko stran.

 

Sodno overjen prevod

Sodno overjen prevod je poseben prevod, ki ga lahko opravi samo sodno zaprisežen tolmač. Taki prevodi štejejo za uradne prevode, ki so pravno veljavni v različnih domačih in tujih institucijah. Sodno overjeni prevodi so opremljeni s tolmačevo izjavo, podpisom in žigom. Običajno so dražji od navadnih prevodov.

 

DTP

DTP je angleška kratica za namizno založništvo (desktop publishing), ki označuje grafično oblikovanje prevedenih besedil. DTP-ja ne izvajajo prevajalci, temveč njihovi sodelavci grafični oblikovalci, ko je prevajalsko delo že končano.

 

Delno/popolno ujemanje

Orodja CAT omogočajo preverjanje vsebinskega ujemanja prevajanih besedil z že prevedenimi besedili, kar prevajalcem prihrani čas, naročnikom pa denar.  Pri delnem ali popolnem ujemanju prevajalske agencije naročnikom običajno ponudijo popust (glede na odstotek ujemanja), ki pa ni splošno določen.

 

Lokalizacija

Lokalizacija je postopek prilagoditve besedila in drugih spremljajočih elementov kulturi oziroma običajem določenega trga. Lokalizacija ne vključuje le prevoda, temveč tudi prilagoditev merskih enot, grafike, sloga in vsebine glede na zakonodajo ali značilnosti izbranega trga.