Scroll Top

Prevajanje in lokalizacija multimedijskih vsebin

Veliko smo že govorili o lokalizaciji raznih vsebin v pisni obliki, ki jih uporabljate v podjetju. Tam je zadeva relativno preprosta – vsebine namreč prevedemo in jih prilagodimo ciljnemu trgu. To pa je pravzaprav tudi edina prava pot. Pri lokalizaciji multimedijskih vsebin pa je ustreznih možnosti precej več. Vas zanima, katere to so? In katera je najboljša za vaše potrebe?

 

Lokalizacija avdio elementov

Govorimo torej o govorjenem besedilu, ki se pojavlja v vaših multimedijskih vsebinah. Ko boste z njimi »napadli« tuje trge, vam seveda govor v izvornem jeziku ne bo čisto nič pomagal. Zato ga je treba prilagoditi, da ga razumejo tudi potrošniki in drugi deležniki izbranega trga. Pri tem imate na voljo 4 osnovne možnosti …

 

Avdio v novem jeziku čez original

Pri tem originalni zvočni zapis seveda stišamo in čezenj »nalepimo« (s pomočjo računalniške programske opreme seveda) glasnejši avdio zapis v ciljnem jeziku. Prednost te metode je relativno enostaven proces. Morate pa seveda vedeti, da govor v ciljnem jeziku morda ne bo usklajen z obrazno mimiko in kretnjami govorca v izvornem jeziku (če vaša multimedijska vsebina prikazuje dejanskega govorca).

 

Sinhronizacija ciljnih avdio elementov z izvornimi

Če se želite izogniti zgoraj omenjeni težavi, lahko originalni avdio popolnoma izbrišete in ga nadomestite z avdio zapisom v ciljnem jeziku, kjer govorec tega jezika sinhronizira svoj govor glede na mimiko izvornega govorca. Zveni zapleteno? Hja, saj običajno tudi je. Gre namreč za nekoliko zapleten proces, ki zahteva tudi več časa in denarja.

 

Nova multimedijska vsebina z govorci v ciljnem jeziku

Tukaj celotno multimedijsko vsebino posnamemo na novo (oziroma ustvarimo), tako da se v video elementih pojavlja nov govorec. Taka vsebina je seveda najbolj verodostojno lokalizirana, prinaša pa relativno velike dodatne stroške, da o času sploh ne govorimo …

 

Podnapisi

Podnapisi so najbrž najpreprostejša možnost, ki zahtevajo relativno malo lokalizacije in s tem tudi dodatnega dela. Prevajalec tako poskrbi za pisen prevod avdio elementov, ki jih s pomočjo računalnika dodate originalni multimedijski vsebini. Taka lokalizacija pa seveda ni primerna (ali smotrna) za vse vrste multimedijskih vsebin …

 

 

Lokalizacija video elementov

Grafični in slikovni elementi so precej bolj univerzalni kot avdio elementi, saj jih lahko razumejo uporabniki različnih jezikov. Kljub temu pa je nekatere video elemente treba prilagoditi kulturi in običajem ciljnega trga – prav tako kot tudi sama besedila. Pri tem boste potrebovali predvsem nekoga, ki dobro pozna ciljni trg, in nekoga, ki vam lahko pomaga posneti ali prilagoditi del video vsebin. S tem pa sta seveda povezana tudi dodatno delo in dodatni stroški. Da minimizirate dodatne stroške in čas, potreben za lokalizacijo, vam priporočamo naslednje…

 

Uredite uporabljane platforme in vrste datotek

Pri prilagajanju video zapisov pogosto pride do težav zaradi neujemanja platforme, na kateri je bil posnet izvoren video, in platforme, ki jo uporabljamo pri spreminjanju. Temu se lahko izognete tako, da že pred samim začetkom lokalizacije poskrbite za usklajene platforme, programsko opremo in datoteke.

 

Dvakrat preverite končni izdelek

Pri lokalizaciji video vsebin se pogosto osredotočamo samo na nove oziroma spremenjene elemente, pozabimo pa preveriti, kako se le-ti povežejo z že obstoječimi. Tako včasih pride do neljubih napak, zaradi katerih je končna vsebina videti neprofesionalno. Vzemite si dovolj dodatnega časa, da dvakrat preverite, če je vse tako, kot mora biti!