Prevodi v izvirni jezik (t.i. »back translation«): ključ do popolne natančnosti medicinskih prevodov?


Približni prvotni pomen angleške besede za prevajanje »translation«, ki izvira iz latinske »translatio«, je »prenesti preko«. Pri tem je zanimivo to, da beseda ne nakazuje točnosti, ampak trud, da bi določen pojem prenesli v novo okolje, pri čemer so rezultati tega početja negotovi. Ko prevajalec »prenese« besedilo iz enega jezika v drugega, so možne napake. Tudi če do napak ne pride, je pogosto možnih več pomenskih različic – prevod enega jezikoslovca se običajno razlikuje od drugega. Zato se na prevajanje pogosto gleda kot na »umetnost«, pri čemer so prevajalci v bistvu umetniki z različnimi pogledi, stopnjo znanja in jezikovnimi spretnostmi.

Toda če lahko na točnost medicinskih in farmacevtskih besedil o zdravilih, inštrumentih ali specializiranih procesih vplivajo človeške napake, želijo uporabniki iz prevajanja ustvariti natančno znanost. Ker so lahko napake ali nejasne razlage na nekaterih področjih, zlasti pri medicinskih prevodih, življenjskega pomena, se v procesu zagotavljanja kakovosti včasih kot dodaten korak uporablja »prevod v izvirni jezik«. Svetovna zdravstvena organizacija je na svoji spletni strani objavila podroben opis postopka: http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/

Po priporočilu SZO mora več strokovnjakov opraviti več analiz ter s tem čim natančneje in čim bolj znanstveno določiti jezik. Večina prevodov v izvirni jezik je enostavnejših. Na primer, prevod iz angleščine v španščino v izvirni jezik znova prevede prevajalec, ki ne ve za izvirnik, nova angleška različica pa se primerja z izvirnikom. Na ta način se poskuša ugotoviti, če prihaja do odstopanja v razumevanju katerih pojmov. Z uskladitvijo nato nastane končni osnutek izvirnika.

Teoretično so prevodi v izvirni jezik dragocena povratna informacija za govorce izvirnega jezika, ki želijo izvedeti, kakšno sporočilo ima njihov prevod za ciljne uporabnike na tujem trgu. Gre za nekoliko sporno metodo zagotavljanja kakovosti, saj je zanjo potrebnih veliko virov, nekateri strokovnjaki pa se tudi sprašujejo, ali je res učinkovitejša od standardnih lektur in korektur. Pogost pomislek teh strokovnjakov je, da na koncu prevod v izvirni jezik poveča število sodelujočih ter s tem poveča raznolikost jezikovnih tolmačenj in predlogov za izraze, ki jih je treba vključiti. Toda morda je prav v tem prednost takih prevodov: več analiz, več razprav in več odpravljenih jezikovnih razlik v idealnem primeru vodijo v nekaj, kar bi lahko imenovali nesporni skupni imenovalec.

V večini primerov izkušeni prevajalci zagotovijo potrebno stopnjo jezikovne in kulturne natančnosti brez prevoda v izvirni jezik. Svetovna prevajalska podjetja ugotavljajo, da se zaradi dodatnih stroškov in časa, ki je potreben za prevod v izvirni jezik, za to storitev na splošno odločajo samo medicinska podjetja. Toda pri medicinskih prevodih, pri katerih bi že najmanjša trohica napačnega tolmačenja lahko povzročila smrt bolnikov, je prevod v izvirni jezik jamstvo, da so bila za zagotovitev točnosti uporabljena vsa razpoložljiva orodja.

 

avtor: J. McShulskis

 

medicinski prevodi

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close