Scroll Top

V našem poslovnem okolju se z zgornjimi kraticami seveda srečujemo vsakodnevno. Kar pa žal še ne pomeni, da jih znamo tudi pravilno zapisati. Pa rešimo enkrat za vedno dilemo, kako pravilno pišemo kratice za oblike podjetij – s presledki ob pikah, z vejicami po imenu podjetja, z malo ali veliko začetnico …

 

Kaj kratice sploh pomenijo?

Kot že omenjeno, gre za kratice različnih oblik podjetij, ki jih lahko registriramo v naši državi. Kratica d. o. o. tako pomeni družba z omejeno odgovornostjo, s. p. pomeni samostojni podjetnik, d. d. pa delniška družba. Obstajajo pa seveda še druge, kot so denimo k. d. (komanditna družba), d. n. o. (družba z neomejeno odgovornostjo) in podobno. Ker pa so pravopisna pravila glede zapisa vseh teh kratic enaka, se nam v podrobnosti glede posameznih oblik na tem mestu ni treba spuščati.

 

Raba v praksi in pravilna raba

Raba jezikovnih pravil v praksi se seveda (pre)pogosto razlikuje od predpisane rabe. Če bi tako pogledali v poslovni register, bi ugotovili, da v njem prednjačijo zapisi, kot so Slovensko podjetje d.o.o.

Pa je taka raba, čeprav v praksi najbolj pogosta, dejansko tudi pravilna? Žal ne.

Kratice oblike podjetij, ki sledijo imenom podjetij, pravilno namreč pišemo za vejico in s presledkom med pikami. Pravilni zapis torej ni Slovensko podjetje d.o.o., temveč Slovensko podjetje, d. o. o. Ali pa Janez Novak, s. p.

Mimogrede, za piko, ki označuje krajšavo besede, nam na zaključku povedi ni treba pisati še ene pike – kot ste morda že sami opazili v dveh povedih prejšnjega odstavka.

 

Kako pa te oznake uporabljamo sredi stavka?

Slovensko podjetje, d.o.o. je na trgu prisotno že več kot 25 let.

Je zgornji zapis pravilen? Če ste opazili obe napaki, vam čestitamo. Pripravljeni ste uporabljati okrajšave za oblike podjetij!

Nazaj na dve napaki. Prva – ki bi jo zaradi naukov v prejšnjem odstavku že morali opaziti – je, da ni presledka za pikami izraza d.o.o. Manjka pa tudi vejica za d. o. o., saj gre za vrinjeni polstavek.

Pravilen zapis: Slovensko podjetje, d. o. o., je na trgu prisotno že več kot 25 let.

 

Mala ali velika začetnica?

Tukaj ni dileme. Za navedbo okrajšave po nazivu podjetja vedno uporabljamo malo začetnico – in pika.

 

Zakaj pa je v poslovnem registru pri nazivih podjetij toliko napak pri zapisu omenjenih kratic?

Razlaga je najbrž preprosta: organizacija, ki skrbi za poslovni register, pač nima lektorja oziroma drugega jezikovnega strokovnjaka, ki bi skrbel za pravilen zapis. Razlog za to pa je najbrž v tem, da pravila registracije podjetij pri nas ne vključujejo strogih določil glede pravilne rabe slovenskega jezika. Ali je to velika napaka ali pa v bistvu sploh ni tako zelo pomembno, presodite sami …