Scroll Top

Slovenščina

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
http://www.fran.si/

Enojezični, dvojezični in terminološki slovarji
http://www.termania.net/

Večjezična terminološka zbirka
http://www.evroterm.gov.si/

Spletni slovar slovenskega jezika
(testni spletni prikaz gesel leksikalne baze za slovenščino)
http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar

Dvojezični spletni slovarji založbe DZS (plačljivo)
http://slovarji.dzs.si/

Dvojezični slovarji PONS
http://www.pons.si/index.php

Strokovni slovarji različnih področij
www.slovarji.info

Pisni in govorni korpusi slovenskega jezika
http://www.slovenscina.eu/korpusi

Pisni korpus slovenskega jezika Nova beseda (SAZU)
http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda3.html

 

Tuji enojezični in dvojezični slovarji

Angleški enojezični in dvojezični slovarji založbe Oxford
http://www.oxforddictionaries.com/

Dvojezični slovarji različnih jezikovnih kombinacij, enojezični angleški slovar, jezikovni forum
http://www.wordreference.com/

Nabor dvojezičnih slovarjev različnih jezikovnih kombinacij
http://www.lexicool.com/dictionaries.asp

Enojezični razlagalni slovar ameriške angleščine, tezaver, medicinski slovar in enciklopedija
http://www.merriam-webster.com/dictionary

Jezikovni portal z naborom enojezičnih, dvojezičnih in terminoloških slovarjev, tezavrom in enciklopedijo
http://www.thefreedictionary.com/

Enojezični in dvojezični italijanski slovarji (Založba Garzanti)
http://www.garzantilinguistica.it/

Enojezični nemški razlagalni slovar (Založba Duden)
http://www.duden.de/

Jezikovni portal z ruskimi dvojezičnimi slovarji, prevajalnikom, terminologijo, frazeologijo…
http://www.lingvo-online.ru/en

 

Dvojezični korpusi prevodov

Iskalnik in zbirka vzporednih prevodov dvojezičnih spletnih strani, organizacij ter univerz
http://sl.linguee.com/?from=com

Zbirka vzporednih prevodov (EU, UN, dvojezične spletne strani)
http://mymemory.translated.net/

Zbirka vzporednih prosto dostopnih prevodnih besedil
http://opus.lingfil.uu.se/

 

Terminologija

Terminološki portal evropskih inštitucij
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=en

Večjezični evropski terminološki portal
http://www.eurotermbank.com/default.aspx

Microsoftov večjezični portal računalniških izrazov
http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx