Slovarji, glosarji in drugi jezikovni viri


Slovenščina

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
http://www.fran.si/

Enojezični, dvojezični in terminološki slovarji
http://www.termania.net/

Večjezična terminološka zbirka
http://www.evroterm.gov.si/

Spletni slovar slovenskega jezika
(testni spletni prikaz gesel leksikalne baze za slovenščino)
http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar

Dvojezični spletni slovarji založbe DZS (plačljivo)
http://slovarji.dzs.si/

Dvojezični slovarji PONS
http://www.pons.si/index.php

Strokovni slovarji različnih področij
www.slovarji.info

Pisni in govorni korpusi slovenskega jezika
http://www.slovenscina.eu/korpusi

Pisni korpus slovenskega jezika Nova beseda (SAZU)
http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda3.html

 

Tuji enojezični in dvojezični slovarji

Angleški enojezični in dvojezični slovarji založbe Oxford
http://www.oxforddictionaries.com/

Dvojezični slovarji različnih jezikovnih kombinacij, enojezični angleški slovar, jezikovni forum
http://www.wordreference.com/

Nabor dvojezičnih slovarjev različnih jezikovnih kombinacij
http://www.lexicool.com/dictionaries.asp

Enojezični razlagalni slovar ameriške angleščine, tezaver, medicinski slovar in enciklopedija
http://www.merriam-webster.com/dictionary

Jezikovni portal z naborom enojezičnih, dvojezičnih in terminoloških slovarjev, tezavrom in enciklopedijo
http://www.thefreedictionary.com/

Enojezični in dvojezični italijanski slovarji (Založba Garzanti)
http://www.garzantilinguistica.it/

Enojezični nemški razlagalni slovar (Založba Duden)
http://www.duden.de/

Jezikovni portal z ruskimi dvojezičnimi slovarji, prevajalnikom, terminologijo, frazeologijo…
http://www.lingvo-online.ru/en

 

Dvojezični korpusi prevodov

Iskalnik in zbirka vzporednih prevodov dvojezičnih spletnih strani, organizacij ter univerz
http://sl.linguee.com/?from=com

Zbirka vzporednih prevodov (EU, UN, dvojezične spletne strani)
http://mymemory.translated.net/

Zbirka vzporednih prosto dostopnih prevodnih besedil
http://opus.lingfil.uu.se/

 

Terminologija

Terminološki portal evropskih inštitucij
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=en

Večjezični evropski terminološki portal
http://www.eurotermbank.com/default.aspx

Microsoftov večjezični portal računalniških izrazov
http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx

 

slovarji

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close