Scroll Top

Svetovni dan maternega jezika

V februarju vsako leto praznujemo svetovni dan maternega jezika. Ob omembi maternega jezika seveda večina prebivalcev Slovenije najprej pomisli na slovenščino, zato vas bo morda presenetilo dejstvo, da v Sloveniji poleg slovenščine »živi« še več kot 50 drugih materinščin. Da, prav toliko maternih jezikov govorijo prebivalci Slovenije. Vas zanima malce več o tem? Pa poglejmo!

21. februar – svetovni dan materinščine

Povejmo najprej nekaj o samem prazniku, ki ga vsako leto praznujemo 21. februarja. Gre za dan, ki so ga Združeni narodi izbrali za mednarodni dan maternega jezika. In čeravno gre za izjemno lep praznik, pa s seboj nosi tudi izjemno žalostno preteklost. Prav 21. februarja 1952 so bili namreč v Bangladešu ubiti študenti, ki so protestno zahtevali uradno rabo svojega maternega jezika, bengalščine.

Danes je ta praznik posvečen raznolikosti in pestrosti jezikov po vsem svetu, obenem pa ohranja spomin na nesrečne študente.

Koliko materinščin pa poznamo?

Vsak od nas pravzaprav le eno samo – gre namreč za govorico, ki smo se je najprej naučili. A po celem svetu jih obstaja kar nekaj. Jezikoslovci si glede točnega števila nikakor niso enotni, saj ocenjujejo, da poznamo od 4.000 pa vse do 10.000 različnih govorjenih jezikov, s tem pa seveda tudi točno toliko materinščin. Pri tej številki pa sploh niso upoštevana vsa narečja, tako da je skupno število vseh materinščin verjetno še precej višje.

Materinščina ni materinščini enaka

Čeprav so vse materinščine enako dragocene, pa so si med seboj obenem zelo različne. Nekateri jeziki so tako materni jezik za milijone ljudi; mednje spadajo denimo kitajščina, angleščina, španščina, arabščina, ruščina in še številni drugi jeziki. Druge materinščine imajo precej manjše število govorcev, med tiste najmanjše spada denimo tudi slovenščina.

Kaj pa ostale materinščine v Sloveniji?

Čeprav je za večino prebivalcev Slovenije materinščina prav slovenski jezik, pa je za številne njihov materni jezik tudi kak drug. Pri zadnjem klasičnem popisu prebivalstva, ki je bil izveden leta 2002, je po podatkih SURS-a okoli 88 % prebivalcev Slovenije izjavilo, da je njihov materni jezik prav slovenščina.

In kateri so materni jeziki ostalih prebivalcev Slovenije? Več kot 8 % prebivalcev je kot svoj materni jezik navedlo enega od drugih jezikov nekdanje Jugoslavije, 0,6 % prebivalcev Slovenije je svoj materni jezik opredelilo kot jezik ene od narodnih manjših v Sloveniji (sem prištevamo italijanščino in madžarščino), 0,2 % prebivalcev Slovenije je povedalo, da je njihov materni jezik romščina, 0,1 % prebivalcev pa, da je njihov materni jezik nemščina. Ostali 3 % na to vprašanje niso odgovorili.

Kje pa se torej skriva zgoraj omenjenih 50 materinščin?

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se raznolikost maternih jezikov med prebivalci Slovenije v zadnjih desetletjih povečuje. Pri že omenjenem popisu prebivalstva leta 2002 je bilo med prebivalstvom zaznanih kar več kot 40 različnih materinščin, odtlej pa se je v Slovenijo vsako leto priselilo med 10.000 in 30.000 oseb iz številnih različnih držav, zato lahko sklepamo, da se je sorazmerno povečalo tudi število materinščin, ki »prebivajo« pri nas.

Pravica do materinščine je osnovna človekova pravica

Dejstvo je, da ima materni jezik za ljudi prav posebno čustveno vrednost, zato predstavlja eno od osnovnih človekovih pravic. Vsak materni jezik je namreč edinstven, dragocen, poseben in pomemben, zato bi ga morali spoštovati.

Prav v maternem jeziku se namreč najlažje in najbolje izražamo, mislimo, komuniciramo  in sanjamo – ne glede na to, koliko jezikov se naučimo kasneje v svojem življenju. Morda je tako prav danes odličen čas, da nekaj časa posvetite tudi svoji materinščini, kaj pravite?

cenik za prevode