Z otroci ali z otroki


Ena izmed značilnosti, ki dela naš čudovit jezik lep, je gotovo tudi sklanjanje. In čeprav nam izkušenim uporabnikom slovenskega jezika sklanjanje običajno ne povzroča prav veliko preglavic, se pri sklanjanju določenih besed včasih vseeno malo zatakne. Ena takšnih besed je denimo tudi samostalnik otroci. Ali veste, v katerih sklonih uporabljamo zapis otroci, v katerih pa otroki? Je prav z otroci grem na sprehod? Ali pa morda z otroki grem na sprehod? Pa rešimo torej enkrat za vselej to otroško dilemo …

 

V ednini ni težav

V ednini samostalnik otrok ne povzroča težav pri sklanjanju. Otrok, otroka, otroku, otroka, pri otroku in z otrokom. Pri množini in dvojini pa se vse skupaj malce zaplete …

 

Množina: otroci ali otroki?

Pri sklanjanju v množini se pogosto pojavi problem v treh sklonih: imenovalniku, mestniku in orodniku. Je torej prav otroci/otroki se igrajo? Je prav pri otrokih/otrocih sem ga našel? Je prav že zgoraj omenjeni z otroki/otroci grem na sprehod?

Samostalnik otrok v množini pravilno sklanjamo takole:

  • otroci (se igrajo),
  • otrok (nič ne skrbi),
  • otrokom (damo vse),
  • otroke (sem peljal k babici),
  • o otrocih (vem vse),
  • z otroki (preživljam svoj prosti čas).

V prvem in petem sklonu se »k« torej zmehča v »c«, pri ostalih sklonih pa uporabljamo zapis s črko »k«. V praksi največ težav predstavlja 6. sklon (orodnik), ki ga velikokrat zapisujemo narobe kot »z otroci«.

 

Zakaj pa se v nekaterih sklonih črka »k« sploh zmehča v »c«? Gre za ostanek praslovanskih časov, temu mehčanju pa strokovno rečemo tudi palatalizacija. Če vas slučajno kdo kdaj povpraša o tem …

 

Kaj pa dvojina?

Pri dvojini je manj težav kot pri množini, saj je pogosto problematičen le mestnik. Pravilna oblika mestnika v dvojini pa je »pri otrocih« in ne »pri otrokih«.

 

Za vajo (če imate čas) …

Dopolnite z ustrezno obliko samostalnika otrok v množini, da utrdite pravkar pridobljeno znanje.

 

Pogledal sem, če ________ že spijo.

Mojih ______ ne bo nihče žalil!

Z ______ ni šale!

Prav nič pametnega ni znal povedati o svojih ________.

otroci_free image

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close