Scroll Top

Zakaj je kontekst tako pomembna reč?

Če ste se že kdaj srečali s prevajanjem besedil, pa naj je bilo to na strani izvajalca prevodov ali pa na strani naročnika prevodov, potem zagotovo že veste, kako pomemben je pri prevajanju kontekst. Med primeri najbolj zgrešenih prevodov se namreč redno pojavljajo prevedene vsebine, pri katerih konteksta niso upoštevali, pač pa so kar avtomatsko pograbili prvi izraz, ki se je zdel približno točen – rezultat pa je bil naravnost komičen. Poglejmo podrobneje, zakaj je kontekst pri prevajanju tako zelo pomemben.

Kontekst predstavlja okolje, v katerem je določena vsebina zapisana ali izgovorjena. Kot tak seveda močno vpliva na pomen določene fraze ali stavka – včasih celo odločilno. Dejstvo je pač, da imajo lahko določene besede povsem različen pomen, če so uporabljene v različnem kontekstu.

In kaj to pomeni v praksi?

Pomislite denimo na besedo lučka. Ta je lahko sladoledna, lahko je tista, ki nam sveti, lahko pa je del regrata. Kaj pa beseda čelo? Ta lahko opisuje inštrument, lahko pa del naše glave. Ali pa recimo beseda vila – gre za mitološko bitje ali pa razkošno stavbo? Iz ene same besede je to seveda povsem nemogoče razbrati, zato je pomembno, da imamo pri prevajanju na voljo pravi – da, uganili ste! – kontekst.

Je mogoče kontekst razbrati iz besedila?

Zelo pogosto je odgovor da. Pri prevajanju tehničnega, medicinskega ali pravnega besedila prevajalec pogosto zlahka razbere kontekst posamezne besede, sploh če gre za področje, ki ga dobro pozna.

Izjemno težko pa je kontekst razbrati v primeru, da prevajamo samo posamezne besede ali izraze. To se denimo zelo pogosto zgodi pri prevajanju programske opreme. Prevajalec takrat običajno dobi le razpredelnico, v kateri so navedeni izrazi, ki jih je treba prevesti. Enako velja tudi za prevajanje različnih slovarčkov, ki obsegajo le kup besed v razpredelnici. In ker zraven ni nobenega uporabnega konteksta, hitro pride do nejasnosti in pomot.

Nerodni prevodi torej pogosto niso odraz neznanja ali nespretnosti prevajalca, pač pa so največkrat prav posledica slabega oziroma pomanjkljivega konteksta.

Na splošno tako velja, da je dobro besedilu, za katerega potrebujemo prevod, priložiti čim več dodatnih informacij. Nekaj besed ali stavkov, iztrganih iz konteksta, je namreč težko kakovostno prevesti, saj je dobro razumevanje ključno za dober prevod.

Strojno prevajanje in kontekst?

Ena od večjih težav na področju strojnega prevajanja je seveda tudi uporaba oziroma upoštevanje konteksta. Kljub izjemnemu razvoju tehnologije ta še vedno ne dosega sposobnosti človeškega prevajalca, zato so nerodni, nepravilni prevodi pri strojnem prevajanju še precej pogostejši kot sicer.

Posebna pozornost velja tudi pri prevajanju posameznih besed s pomočjo strojnih prevajalnikov in različnih spletnih slovarjev. Četudi vam bodo morda ponudili čisto pravilen prevod, ta morda ne bo najustreznejši za vaš kontekst, zato previdnost in dodatno preverjanje tudi tukaj nikakor ne bosta odveč.

In zdaj, ko vse to veste?

Zdaj, ko dobro veste, zakaj je kontekst pri prevajanju tako zelo pomemben, boste zagotovo ravnali drugače. Če boste kakšno besedilo kdaj prevajali sami, boste najprej preverili kontekst besedila, če pa boste oddajali naročilo za prevod, boste prevajalcu poleg besedila predali še vse informacije, ki jih potrebuje, da bo lahko kakovostno opravil svoje delo. Škoda bi namreč bilo, da bi bil vaš prevod zaradi napačnega konteksta praktično neuporaben, kajne?