Scroll Top

Če se vaše podjetje ali organizacija prvič srečuje s sodelovanjem s profesionalno prevajalsko agencijo, se kaj lahko zgodi, da boste ob nazivih, kot so vodja projektov, prevajalec, lektor, pregledovalec in podobno, kar malce zmedeni, saj ne boste vedeli, kaj točno kdo počne in na koga se lahko obrnete z določenim problemom ali vprašanjem. Kdo torej počne kaj v večjih prevajalskih agencijah?

 

Različne organizacijske strukture in nazivi

Še preden se lotimo konkretnih vlog v prevajalskem podjetju, velja omeniti, da se podjetja med seboj razlikujejo tako po organizacijski strukturi in delitvi vlog v podjetju kot tudi po nazivih, ki jih uporabljajo, zato stoodstotno natančno delitve vlog ni mogoče opredeliti. Kljub temu pa obstajajo splošne vloge, ki jih boste skoraj zagotovo našli tudi v prevajalskem podjetju, s katerim sodelujete.

 

Vodje projektov

V večjih prevajalskih agencijah vsaki stranki ob začetku novega projekta običajno dodelijo vodjo projektov. Kaj pa ta vodja projektov dejansko počne in s kakšnimi vprašanji se lahko obrnete nanj?

Vodje projektov so zaposleni, ki so odgovorni za dejansko izvedbo določenega prevajalskega projekta oz. skrbijo za nemoten prevajalski proces; ta vključuje analizo besedila, pripravo pomnilnikov/glosarjev, pripravo ponudbe, določitev in nadzor prevajalcev ter drugih sodelavcev, ki so nujni za uspešno izvedbo projekta, pa tudi drugih resursov, ki omogočajo izvedbo projekta, ter seveda pravočasno oddajo brezhibnega prevoda naročniku. Vodje projekta so tako odgovorne predvsem za vsebinski del izvedbe in vam bodo zato znali tudi povedati, koliko časa bo projekt trajal in koliko vas bo stal.

 

Prevajalci

Prevajalci (in prevajalke) so tisti členi v prevajalskih agencijah, ki bodo dejansko prevedli vaše tekste v tuj jezik (ali iz tujega v domačega). Po definiciji prevajalec prenese pomen iz izvirnega v ciljni jezik tako, da izdela besedilo, ki je skladno z jezikovnimi pravili ciljnega jezika in ustreza navodilom, prejetim ob dodelitvi projekta. V procesu prevajanja je prevajalec stalno pozoren na terminologijo, slovnico, besedišče, slog, krajevne značilnosti, oblikovanje, ciljno skupino in namen prevoda. Pri večjih projektih običajno sodeluje tudi več prevajalcev, pa tudi pri manjših projektih vaša besedila najbrž ne bodo odvisna samo od enega posameznika. Če nič drugega, bo delo prvega prevajalca preveril še drug prevajalec, ki bo takrat nastopil v vlogi pregledovalca.

 

Popravljavci/pregledovalci/strokovni pregledovalci

Profesionalne prevajalske agencije zaposlujejo tudi različne pregledovalce (širše poimenovane ‘lektorje’) – kako pa se njihova vloga sploh razlikuje od vloge prevajalcev? Ločimo več vrst pregledov:

Pregledovalec je oseba, ki pregleda prevod: to ni ista oseba kot prevajalec ter mora imeti ustrezne sposobnosti in znanje izvirnega in ciljnega jezika. Pregledovalec preveri, ali prevod ustreza namenu. To vključuje – odvisno od zahtev projekta – primerjavo izvirnega in ciljnega besedila glede dosledne rabe terminologije, nabora značilnosti in sloga.

Strokovni pregledovalec je oseba, ki strokovno pregleda ciljno besedilo: opravi enojezični pregled, da oceni primernost prevoda za dogovorjeni namen, in predlaga popravke.

Popravljavec je oseba, ki opravi pregled dokumentov pred uporabo (tiskom, objavo ali drugačno uporabo) in vnese popravke.

Pregledovalci so torej tisti, ki poskrbijo, da je v že narejenem prevodu vse brezhibno in da lahko določeno besedilo brez vsakršne skrbi objavite na spletni strani, v izbrani reviji ali pa ga pošljete poslovnemu partnerju.