Znate pravilno napisati svoj naziv?


Biti profesor, doktor, magister, inženir ali univerzitetni diplomant včasih ni lahko, sploh ko je treba v poslovno besedilo (pravilno) zapisati svoj naziv. Ste prepričani, da v dokumente, ki jih pošiljate strankam in poslovnim partnerjem, svoj naziv res pravilno zapišete? In morda še bolj pomembno – ali pravilno zapišete tudi naziv svojega šefa? Pa poglejmo, kakšna so pravila pri zapisu različnih nazivov…

 

Strokovni, znanstveni in akademski nazivi

Najprej moramo ločiti med tremi skupinami nazivov, ki se najpogosteje pojavljajo ob naših imenih, ko se podpisujemo v poklicnem življenju: strokovnimi, znanstvenimi in akademskimi.

Strokovni nazivi so tisti, ki jih dobimo pri višješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem študiju. Po pravilih jih pišemo za imenom, od katerega jih ločimo z vejico. Primer? Janez Novak, prof. mat. (profesor matematike). Še en primer? Janez Kranjski, dipl. inž. tehnol. prom. (diplomirani inženir tehnologije prometa).

Znanstveni nazivi so tisti, ki jih pridobimo med znanstvenim študijem po opravljeni diplomi, torej magister in doktor. Ta naziva pišemo pred imenom (dr. Janez Novak), pri tem pa velja še posebej izpostaviti razliko med zdravnikom in doktorjem drugih ved, ki je ena najpogostejših napak – zdravnik je svoj naziv dr. med. pridobil med univerzitetnim študijem, zato naziv pišemo za imenom (Janez Novak, dr. med.), medtem ko je doktor znanosti svoj naziv pridobil na znanstvenem študiju, torej naziv pišemo pred imenom (dr. Janez Novak). Mimogrede, človek z dvema doktoratoma (tudi taki se najdejo, vsa čast), si je prislužil naziv ddr.

Kaj pa akademski nazivi? To so posebni nazivi, ki jih univerze podeljujejo svojim zaposlenim. Med njimi najdemo nazive, kot so redni profesor, izredni profesor, docent in podobno. Te nazive pišemo pred imenom, pri čemer lahko spustimo tudi okrajšavo dr. (doktor), saj je jasno, da so univerzitetni profesorji z akademskim nazivom vsi končali doktorski študij. Primer: izr. prof. (dr.) Janez Novak.

 

Kaj pa bolonjski študij?

Bolonjski študij je s seboj seveda pripeljal nekaj novosti glede nazivov. Stare nazive, ki so se začeli s kratico univ. (univerzitetni), sta zamenjala naziva za prvo bolonjsko stopnjo dipl. XXX (UN) in drugo bolonjsko stopnjo mag. XXX. Pri tem velja izpostaviti, da se oba naziva pišeta za imenom, medtem ko se naziv magistrov po starem znanstvenem študiju piše pred imenom (mag. Janez Novak oziroma Janez Novak, mag. psih.).

 

Kratice nazivov

O kraticah nazivov samo na kratko, ker jih je malo morje – ustrezne kratice za vse strokovne, znanstvene in akademske nazive najdete v Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih, ki velja od 11. 6. 2006 (in je bil od takrat še nekajkrat dopolnjen).

Če ste še vedno v dilemi glede svojega naziva, nas pa vsekakor kontaktirajte!

naziv izobrazbe

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close