Scroll Top

Morda kar vse tri? Kar počasi! Čeprav so vse tri stroke povezane s prevajalskim delom (torej prenašanju sporočila iz enega jezika v drugega), se le dve z njim ukvarjata neposredno, tretja pa pri prevajanju nudi podporno storitev. Običajno tudi ne boste potrebovali vseh treh hkrati, dva pa pogosto… Zmedeni? Pa poglejmo, kaj točno vsak izmed njih počne in kdaj boste potrebovali njihove storitve.

 

Prevajalci in prevajanje

Omenili smo že, da je prevajanje prenašanje sporočila iz enega jezika v drugega, prevajalci pa se ukvarjajo predvsem s prevajanjem pisnih besedil. Če torej potrebujete prevode poslovnih dokumentov, strokovnih besedil, člankov, blogov, spletnih strani in drugih pisnih besedil, se boste obrnili na prevajalca, najbolje na takega, ki že ima izkušnje s pripravo podobnih besedil. Pri tem naj omenimo še, da profesionalni prevajalci običajno prevajajo le v svoj materni jezik. Če torej potrebujete prevod iz angleščine v slovenščino, boste najbrž iskali Slovenca, če pa obratno (torej iz slovenščine v angleščino) pa angleško govorečega prevajalca.

 

Tolmači in tolmačenje

Tolmači se za razliko od prevajalcev ukvarjajo s prevajanjem govorjenega ali znakovnega jezika (in ne pisnega), torej jih boste potrebovali v primeru, ko se boste znašli v medosebni komunikacijski situaciji, ki vključuje dva ali več jezikov (ali oblik jezikov), ki jih sami ne obvladate. Najbolj pogoste situacije, ko podjetja ali organizacije potrebujejo tolmače, so organizacija različnih prireditev, konferenc ali drugih mednarodnih dogodkov, telefonski pogovori s tujino ali pa obisk tujih poslovnežev v podjetju oziroma obisk predstavnikov podjetja v tujini. Vse te situacije seveda zahtevajo strokovnjaka, ki olajša govorno komunikacijo in omogoča, da se vse vpletene strani popolnoma razumejo.

V osnovi poznamo dve vrsti tolmačenja: simultano, ki poteka vzporedno z govorjenjem in običajno zahteva vsaj 2 izkušena tolmača, ki se na nekaj minut izmenjujeta, ter konsekutivno, kjer prevajanje ustnega sporočila poteka po sklopih – govorec pove nekaj stavkov, nato pa tolmač prevede bistvo celotnega sporočila.

Katero vrsto tolmačenja boste potrebovali, je popolnoma odvisno od situacije. Konference in drugi večji poslovni dogodki običajno ponujajo simultano tolmačenje, malce manj formalna poslovna komunikacija v živo ali po telefonu pa konsekutivno.

 

Lektorji (pregledovalci) in lektoriranje

Lektorji oz. pregledovalci se pravzaprav sploh ne ukvarjajo s prenosom sporočila iz enega jezika v drugega, temveč poskrbijo, da je prevod v ciljni jezik slovnično, pravopisno in slogovno ustrezen. Lektorji pogosto sodelujejo s prevajalci, saj pregledajo in poskrbijo za jezikovno pravilnost njihovih pisnih prevodov, pri ustni komunikaciji in tolmačenju pa lektorja seveda ne potrebujemo. Tudi lektorji običajno pregledujejo le besedila, ki so v njihovem maternem jeziku.

 

In morda za konec še ponazoritev, kam se uvrščata prevajalec in pregledovalec (lektor) znotraj prevajalskega procesa:

prevajalski proces_osnutek sheme2