Scroll Top
Več kot 15 let smo že del slovenskega prevajalskega trga in v tem času smo se srečali z velikim številom strank. Ob tem pa ugotovili, da imamo ljudje različne predstave o prevajalstvu. Zdi se, da obstajajo nekateri miti o prevajanju in prevajalcih, in da je čas, da jih ovržemo.

1. Prevajalci so vsi ljudje, ki govorijo dva ali več jezikov

Zgolj poznavanje jezika človeka še ne naredi za prevajalca. Prevajanje zahteva različna znanja, podrobno poznavanje jezika in njegovih specifičnosti, pomembno je tudi poznavanje kultur in njenih zakonitosti. Prevajalci se izobražujejo več let, da pridobijo vsa potrebna znanja, poleg tega se izobražujejo tudi kasneje, ko že pridobijo formalno izobrazbo.

2. Vsak prevajalec lahko prevede kakršenkoli dokument

Prevajalci se običajno specializirajo za prevajanje enega ali več področij. Na ta način se poglobijo v terminologijo, sledijo tudi spremembam in trendom, ki jih prinaša izbrano področje.

3. Prevajalec lahko vsako besedilo prevede v trenutku

So lažja besedila, ki jih res lahko prevedemo hitreje. A obstajajo različne stopnje zahtevnosti besedil, določena besedila zahtevajo dodatno pazljivost in absolutno ne dopuščajo napak. Prevajalsko delo je izredno odgovorno, prevajalci so odgovorni za besedilo, ki ga oddajo, zato je prav, da se jim ponudi dovolj časa za pripravo prevoda.

4. Besedilo ima lahko samo en pravilen prevod

Prevajanje ni le dobesedno nadomeščanje besed v izvirnem z besedami v ciljnem jeziku. S prevajanjem se forma stavkov spremeni in povsem možno je, da bi vsak prevajalec besedilo prevedel nekoliko drugače, a ni nujno, da je katerikoli od prevodov napačen.

5. Prevajalci prevode radi opravijo brezplačno

Če so vaši prijatelji, in če jih boste prosili za prevod preprostega besedila, vam bodo najbrž z veseljem brezplačno prevedli besedilo. A profesionalni prevajalci se vseeno preživljajo s svojim poklicem, za večino prevajanje ni le hobi, zato priporočamo, da tudi prijateljem prevajalcem ponudite vsaj minimalno plačilo v zameno za dobro opravljen prevod.

6. Računalniški prevajalniki so že tako napredovali, da prevajalcev kmalu ne bomo več potrebovali

Računalniški prevajalniki nam predvsem lahko koristijo, če želimo na hitro razumeti osnovno sporočilo besedila. Nikoli pa ne bodo zmogli nadomestiti pravih prevajalcev, saj nimajo zmožnosti logičnega sklepanja, zato besedila razumejo drugače kot prevajalci.

7. Prevajalci lahko tudi tolmačijo

Prevajanje ni enako kot tolmačenje, zato prevajalec ni tolmač. Razliko med prevajanjem in tolmačenjem najlažje razložimo tako: prevajanje zajema pisno prenašanje pomena, pri tolmačenju pa to počnemo ustno. Tako je jasno, da prevajanje zahteva povsem drugačne sposobnosti kot tolmačenje.

prevajanje-prevajalci