Kaj je lokalizacija in kako se razlikuje od prevajanja?


Razmišljate, da bi pri prevajalski agenciji naročili besedilo v tujem jeziku, pa ne veste, ali v bistvu potrebujete prevod ali lokalizacijo? Storitvi se namreč precej razlikujeta, zato bi bilo dobro, da si na to vprašanje odgovorite že vnaprej. Še dobro, da smo za vas preučili osnovne razlike med prevajanjem in lokalizacijo, kaj?

 

Prevajanje razumemo vsi, lokalizacijo pa precej manj

Kaj torej sploh je lokalizacija? Lokalizacija je prilagoditev vsebine (besedila in včasih tudi grafičnega materiala) na način, da ta ustreza kulturnim značilnostim trga, ki ga želite nagovoriti. Lokalizacija je v nekaterih primerih v praksi del prevajanja, v bistvu pa je še korak dlje od »običajnega« prevajanja, saj vsebuje tudi prilagoditev sloga, izrazov, grafičnih elementov, merskih enot in podobnega ciljnemu trgu.

 

Razlika med prevedeno in lokalizirano vsebino

Prevajanje in lokalizacija se razlikujeta v nekaterih ključnih osnovnih kategorijah: osnovnemu namenu, sledenju izvirniku, vpletenosti deležnikov in vrstah besedil.

Osnovni namen prevajanja je tako zgolj prenesti dejstva besedila, osnovni namen lokalizacije pa ponuditi originalno vsebino, ki dejstva besedila predstavi na najbolj primeren način. V povezavi s tem je jasno tudi, da mora prevod natančno slediti izvirniku, lokalizacija pa mora le avtentično prenesti glavno sporočilo.

Zaradi tega so deležniki (naročniki, subjekti ciljnega trga in podobno) v proces prevoda seveda manj vpleteni, saj je sprememba v drug jezik prepuščena prevajalskim strokovnjakom, pri lokalizaciji pa morajo biti precej bolj vpleteni, saj prevajalci niso (nujno) tudi strokovnjaki za tuje trge.

Besedila, ki tipično potrebujejo zgolj prevod, so zato bolj univerzalna, preprostejša in včasih namenjena neformalni (ali manj formalni komunikaciji): elektronska sporočila, vsebine forumov, besedila za interno rabo, priročniki, navodila za uporabo in podobno. Lokalizacijo pa potrebujejo besedila, ki jih razumemo glede na kulturni kontekst, kot so spletne strani, blogi, produktni opisi, mobilne aplikacije, izobraževalni materiali in na splošno velika večina marketinških besedil.

 

Kdaj torej potrebujete storitev lokalizacije?

Če želite tujemu trgu ponuditi besedilo (oziroma z besedilom povezano idejo, izdelek ali storitev), ki je videti, kot da je bilo ustvarjeno posebej za ta trg, je lokalizacija edina prava izbira. Tudi prevod lahko sicer uspešno prenese osnovno sporočilo, vendar bodo lokalizirane ideje, izdelki ali storitve na splošno precej bolje sprejeti in uspešni. To pa je najbrž tudi vaš glavni cilj, če se podajate na tuje trge, kajne?

 

lokalizacija

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.
More on cookies...

This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience. By using this website you agree to our use of cookies.

What are cookies?

Excerpt from the Wikipedia encyclopedia: »A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie is sent back to the website by the browser to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. ...« Continue reading on the following link: to Wikipedia

This web site uses the following cookies:

This web site and the data collected is operated by:
ATE Globalis d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia, Authorized representative: Anita Hostnik, ID: SI636643017

Cancel your consent to our use of cookies
Close